Transformační kaučink

Transformační kaučink

Žijeme v době změny, zvyšování vibrací a růstu. Stále více lidí využívá pro svůj rozvoj energetické nástroje jako jsou esence, drahé kameny  nebo jemnohmotné techniky. Ale jsou také lidé, kteří se nikdy nezabývali uvědomováním. Prostřednictvím kolektivního a planetárního zvyšování vibrací do vyšší energetické úrovně, nezávisle na tom, zda si toho lidé jsou vědomi, zda na sobě pracují, dostávají se do víru událostí s příslušnými symptomy a procesy. Mnozí pociťují nejistotu, neklid, napětí a strach, protože nevědí co se s nimi děje.

Mým záměrem je pomoci vám společně s duchovními bytostmi projít těmito změnami, aby člověk pochopil souvislosti s tím proč a co se s ním děje. Když ví, jaké kroky udělat, udělá je snáze. Kromě toho nás podporuje velké množství duchovních bytostí, které můžeme využít.

Je jedno, zda hledáme příčiny obtíží v dětství nebo v minulých životech, hledání a nalezené obrazy přispívají k porozumění a k řešení.

 • Cílem lidského života je rozvíjet se a vědomě v pozemském žít, překonat dualitu
 • V jádru naší bytosti jsme úplní. Vše co chceme rozvíjet, si již neseme v sobě. Duchovní růst znamená odhrnout závoj. Který brání poznat pravdu, rozpomenout se opět na své původní bytí a vědomě žít.
 • Každý si může utvářet svůj život prostřednictvím tvůrčí síly, která sídlí v našem nitru.
 • My sami jsme si zvolili pozemský život, životní lekce, rodiče, okolnosti, za kterých rosteme.
 • V jemnohmotném energetickém systému znamená „uvědomit si“ uvolnit blokády. To vede na všech úrovních k uzdravování. Tímto způsobem se může uzdravit také fyzické tělo.
 • Duchovní bytosti nás podporují v našich lekcích. Můžeme je požádat o pomoc.

Transformace: znamená vývoj, růst, přeměna. Uvolnit všechno, co nám brání rozvíjet se a žít v souladu se svým životním plánem, používat své schopnosti, svou sílu.

Transformace je cesta do jednoty. Putujeme mnoha životy, sbíráme zkušenosti, abychom se stali úplnými. Proto se na cestě setkáváme s našimi stinnými stránkami, které chtějí být integrovány.

Transformace znamená uvolnit blokády v energetickém systému tak, aby mohla energie opět harmonicky proudit, být v souladu s bytím. Podporují nás v tom různé metody např. meditace, nebo energetické terapie.

Transformace znamená přeměnit, nikoliv zahodit vše to co nám stojí v cestě, brání poznání a učebním lekcím.

Pomoc z duchovního světa

Bytosti duchovního světa nás podporují na cestě, v našich úkolech, při uvědomování. Jak tato pomoc vypadá, závisí na jejich úkolu a vibrační úrovně. Andělé strážní a jiné bytosti vibrující blíže k Zemi nám pomáhají zvládnout každodenní život, výše vibrující bytosti jako jsou Archandělé a Nanebevzatí mistři nám pomáhají ve vývoji a v překonání duality, abychom se stali opět celistvými.

Archandělé spojují s vyšším vědomým, pomáhají nám rozpomenout se na své opravdové bytí, na jednotu, na jádro naší bytosti.

Nacházejí se na vibračním paprsku, který zahrnuje různé energetické úrovně. Archandělé nikdy neopustili jednotu a připadá jim snadné uvědomovat si ji.

Nanebevzatí mistři nás podporují, abychom v každodenním životě žili své pravé bytí.

Pomáhají nám poznávat a rozumět, transformovat blokády, rozvíjet naše bytí.

Jsou to bytosti, které prožily svou cestu vývoje na Zemi jako my. Překonaly dualitu a vrátily se zpět do jednoty. Mají vysokou úroveň vědomí a vybraly si určitá témata a kvality, ve kterých chtějí lidi podporovat. Vedou nás, chrání, inspirují a léčí. Protože znají pozemský život, rozumí nástrahám duality. Pomáhají nám, abychom se i my stali mistry v každé oblasti života.

Bytosti Země pracují s naším tělem, aby dokázalo integrovat vyšší energetickou vibraci.

Spojují pozemskou a vesmírnou vibraci, integrují vyšší úroveň vibrací do těla.

Podporují nás, abychom dokázali rozpínat své vědomí do pozemského, abychom chápali pozemské souvislosti a udržovali spojení mezi hmotným a jemnohmotným tělem a zůstávali uzemněni.

Co je zemnění – spojení se zemskou energií a spojení s vlastním tělem.

Pokud je jemnohmotné tělo dobře spojeno s hrubohmotným, proudí harmonicky zemská i vesmírná energie a všechny části jsou dostatečně zásobovány energií. Při nedostatečném uzemnění má člověk pocit, že se nachází kousek mimo tělo, cítí, že se vznáší, má sklony k závrati, je nesoustředěný.

Tak jako máme spojení s kosmickou stránkou existence, jsme také propojeni s pozemskými úrovněmi. Náš energetický systém je vedle vesmírné energie vyživován a stabilizován energií Země. Vedle fyzické výživy, která živí naše tělo a dává nám energii, dostáváme zemskou energii i přes chodidla. Proudí celým naším tělem, posiluje a pomáhá integrovat vesmírnou energii. Člověka lze přirovnat ke stromu, kterému kořeny poskytují stabilitu, přijímá jimi výživné látky z půdy a současně potřebuje světlo a slunce, aby rostl a mohl dávat plody.

Nejlépe se cítíme, když mezi těmito póly existuje rovnováha. Pak je tok energie harmonický, jsme plní síly, spojeni s tělem a máme dostatek energie. Fyzické tělo je zdravé.  Žijeme v souladu s Vyšším Já, jsme čistí a víme, kde stojíme, co je třeba udělat, jak se rozhodnout. Jsme si vědomi svého opravdového bytí a cítíme se vyrovnaní, plní míru, nabití energií, živoucí, vidíme události realisticky takové, jaké jsou.

Možnosti uzemnění

 • domácí práce
 • tanec
 • zhluboka nadechovat čerství vzduch
 • obejmout strom
 • práce na zahradě
 • jít na procházku a vědomě přitom pokládat chodidla, být svým vědomím v chodidlech
 •  lehnout si do trávy a celým tělem přijímat podpůrné energie
 • Sprchování, koupání