Dokonalá láska

Dvoupaprsek dokonalá láska

 

POLIBEK

Drahá Lásko, dnes jsi políbil mé rty – tak něžný a jemný. Tichý jako ranní obláček jsi vstoupil do mých snů.

Natáhl jsi se ke mně a pozvedl  mne nad omezení mysli.

Pak – ruku v ruce a srdce v srdci – smazaly se světy mezi námi.

Jenže po Tvém polibku se můj svět vrátil zpět a já byla zanechána sama.

Avšak samota pro mne již nikdy nebude tím, čím bývala,

neboť vzpomínka, již  celý život v sobě ponesu, vzpomínka na Tvůj polibek,

mne přivede zpět do Tvého světa – na místo, kde jsme JEDNÍM.

V této Jednotě poznám bytost, kterou JÁ JSEM.

Přemýšlím s otevřeným srdcem – a miluji s otevřenou myslí.

Polarity se rozšíří nad omezení, jež znala,

a Ty a já budeme žít

v TICHU NAŠÍ LÁSKY..

 

www.multidimensions.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – prowww.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S..)

 

POZNÁNÍ DOVRŠENÍ

Paprsek světla dopadá na mou hlavu.
Cítím, jak osvěcuje mé nejhlubší tajemství a přináší je na povrch mého vědomí.
Některými z nich nejsem potěšena, ale jiné mě naplňují slávou Pravdy.
Vždy jsem věděla, že zde je více. Muselo to tak být.
Pouze tento život, tato realita, toto vědomí, by nemělo hodnotu, kdyby to nebylo možností.
Toto vědění mě oddělovalo od lidí.
Byla jsem jiná od ostatních.
Nebyl důvod, abych věřila, tak jak jsem věřila.

Nikdo kolem mě mi neříkal o věcech, které jsem já věděla.
Ale uvnitř, ano uvnitř byl pocit.
Když jsem byla malá, byl mým přítelem.
Když jsem byla teenagerkou, byl mou tajnou láskou.
Když jsem čekala dítě, byl mým nenarozeným dítětem.
A když jsem jej potřebovala, byl mým Andělem Strážným.

Vždy byl zde, když jsem byla sama, držel mne za ruku.
Když jsem se bála, ochraňoval mne,
a když jsem byla smutná, utěšoval mne.
Když se nikdo nesmál mému humoru, on se mu smál.
Když nikdo neodpovídal na mou otázku, on na ni odpověděl.
A když mě nikdo nechápal, on mne znal.
Kým byl? Kým byla jeho přítomnost? Co je touto přítomností?
Pouze já ji mohu držet stranou, pokud na ni nevěřím – odejde.
Či když jsem upadla do hlubin emocí, nemohla jsem jej slyšet, nemohla jsem vnímat tuto přítomnost.
Ale hned jak jsem se zotavila,
hned jak jsem opět uvěřila, v sebe, byla tu zpátky.
Mohu naklonit hlavu doprava a odpočinout si na jeho rameni.
Mohu cítiti jeho náruč kolem mne.
Občas cítím, jak mě šimrá na hlavě,
aby uvolnil temné myšlenky, jež se usadily v mé hlavě.
Tedy co to bylo? Co je touto Přítomností?
Byla to pouhá představivost?
Anebo to byla jediná skutečnost/realita a vše ostatní je pouhou iluzí?
Byla ve mně, vedle mě, po mém boku?
Opustila by mne?
Ukázala by mi kdy svou podobu?
Ó, prosím, nechť mi ukáže, jak vypadá!
Nechť vstoupí do mé duše a vezme mne k ní.
Pokud není skutečnou,
pak ani já nejsem skutečná.
Pokud ve skutečnosti opravdu neexistuje,
pak není žádný důvod,
žádná láska.
Musí být skutečnou,
je mým životem,
je mým JÁ.
je částí mne,  kterou jsem se ještě nestala.
Je mým dovršením, ucelením,
Božským Doplňkem mne.
Nit, jež uzdraví slzy.
Balzám, jenž uzdraví zranění.
Druhá polovina,  jež mne učiní celistvou.
Ale jak bych ji mohla přijmout?
Jak bych mohla ignorovat to, co slyším venku a poslouchám tomu vnitřnímu tichému klidnému hlasu nade vším?
Jak bych si mohla pamatovat, že jsem speciální?
Zasluhuji si to,
já jsem celistvou,
já jsem celek.
Musím,
jednoduše musím.
Ano.
Ano, cítím jeho/její náruč,
jak se proplétá s mou náručí.
Cítím jeho/její chodidla, jak stojí uvnitř mých chodidel,
cítím jeho/její srdce, jak buší uvnitř toho mého,
cítím jeho/její dech uvnitř mé mysli.
Jsem celiství.
Jsme JEDNÍM
společně
v LÁSCE.

 

www.multidimensions.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – prowww.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S..)

 

BOŽSKÝ DOPLNĚK

Proč je tak obtížné najít lásku
a proč se ji bojíme,
když se nakonec před námi objeví?

Proč si tak přejeme mít lásku,
že ji odmítneme v našem srdci, spíše
než bychom čelili strachu z toho,
že ji jednoho dne ztratíme?

Ale jak můžeme ztratit něco,
co nikdy naším nebylo?
Láska není vlastnictví.

Láska je energií tvoření
Jak bychom mohli ztratit tvoření?

Když se dva stanou jedním – stanou se třemi,
když láska tvoří život, realitu, zkušenost,
není to naším vlastnictvím.

Láska je větrem, jenž rozfouká mraky,
či přinese déšť.

Láska mění, rozvíjí, uvolňuje,
Láska je jako křehký motýl.
Musíme mu umožnit se něžně posadit
na naše srdce.

Pokud se snažíme jej držet, či jej odstrčit,
zraníme lásku,
a obrátíme ji ve strach.

Láska musí být cítěna v našich srdcích,
v našich myslích, v našich tělech,
v našem vědomí.

To pocit Lásky,
Je na počátku stvoření.

Láska nás vyzdvihá nad
zajetí našich každodenních životů,
a umožňuje nám zůstat nad naší starostí,
nad naším sobectvím.

Láska nám umožňuje vznést se vysoko
do našich srdcí
a ponořit se do našeho tvoření.

Ať již to trvá malou chvíli
anebo celý čas života.
Láska je tajemstvím STVOŘENÍ!

 

www.multidimensions.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – prowww.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S..)

 

MOŘE LÁSKY

 Unášená oceánem, sama, a přesto s Tebou. Jsem svázaná  s Tvými pocity a s tím, co děláš.

 Zkouším se rozpomenout, že ve skutečnosti jsme JEDNÍM, avšak  spadneme-li do sítí strachu, dojde k ohromné ztrátě.

Mohu využít  dlouhého okamžiku, abych našla zdroj SVÉHO strachu, abych Tě neodstrkovala, když se snažíš ke mně přiblížit?

Odstrkuji-li Tě, zraňuji tím též sebe a nejsem otevřená ohledně toho, co bych měla učinit.

 Namísto toho Tě viním z  trápení, v němž žiji a ignoruji lásku, již jistě dáváš.

Mohu získat dlouhou chvíli, abych vešla do hlubin své bytosti a mohla lépe pochopit to, co slyším a vidím?

Kdyby jen byl život jednoduchý, pak by naše starosti zmizely, ale jsme v tom spolu, to vím jistě.

Tak, jestliže žádám o chvíli, abych mohla nalézt svou vlastní cestu, pamatuj, že tak činím, abych si mohla zvolit, co řeknu.

 Mohla bych  odhodit své pocity, aniž bych o tom přemýšlela, avšak některé se týkají Tebe a  některé ne…

Ale protože jsi TÍM, s nímž život sdílím, zapletl jsi se do do všech mých zápasů.

 Potřebuji jen okamžik být sama a ve svém nitru, abych pochopila, co činím,  a poznala, kým jsem.

Ve svém vlastním srdci chápu náš tanec, není tedy ponecháno ve strachu a není ponecháno ani náhodě.

 Protože Tě miluji, a tím jsem si jista, ochráním náš společný život a udržím naši lásku čistou.

 Až prožiji pár chvil, kdy budu cestovat sama, zavolám Tě k sobě zpátky, abys viděl, jak jsem vyrostla.

Já Tě prosím, abys též pohlédl hluboko, hluboko do svého nitra, abys zjistil, že  jsi jednal ze strachu a pýchy…

 Až se pak navrátíme do Proudu, budeme sdílet, co jsme se naučili a co nyní víme.

Ale jednu věc vím, nyní a navěky: pouta naší lásky nikdy nezpřetrhám.

Tvé srdce kráčí s mým každou hodinou a dnem, a  cestu najdeme bez ohledu na problém.

Miluji Tě, můj jediný, neboť vím, že mne miluješ,  a cestujeme oceánem jako dvě kapky vody.

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – prowww.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S.)

www.multidimensions.com

 

Předcházející výňatek zmiňuje koncept “Božského doplňku”. Náš Božský doplněk, též známý jako náš dvojplamen, je uskutečněním našeho 5D, androgynního JÁ. V 5. dimenzi a výše neexistuje polarita.  Proto tam nejsou žádní “muži” a “ženy”. Všechny bytosti jsou svou přirozeností androgynní (oboupohlavní), ale mohou si zvolit šat mužské či ženské formy, stejně jako my bychom se mohli rozhodnout obléci si oděv druhého pohlaví. Jestliže rezonujeme s  5. dimenzí, můžeme se rozhodnout vyslat do nižších dimenzí své vědomí či část své esence, jež podnikne vtělení. Pak si musíme zvolit ženskou či mužskou podobu.

Náš Božský doplněk či dvojplamen je částí našeho androgynního Já, které zůstává v 5D, aby sloužilo jako inspirace a vedení pro svá nižší dimenzionální těla. Jelikož  náš Božský doplněk s námi sdílí tutéž podstatu, je naším nejsnazším portálem do 5D. Ačkoliv je naše manifestované tělo jednoho pohlaví, jsme trvale propojeni se svou opačnou polaritou, jež  setrvává nemanifestována v našem 5D androgynním těle. Právě toto propojení nás nutí hledat jednotu pravé lásky.

Naše Vyšší Já vysílá do nižší dimenze za účelem získání zkušeností mnoho součástí sebe sama. Právě zkušenosti 3. a 4. dimenze umožňují získání větší moudrosti, lásky a síly. Naše Vyšší Já  “výdechem” vysílá svou esenci, aby zakusila život v nižších dimenzích. Poté  “nádechem” přivolá tyto “výhonky” domů se vším, čemu se naučily.

Tuto výzvu k návratu domů lze vnímat jako lásku… bezpodmínečnou lásku. Často neslyšíme toto volání z vyšších dimenzí, neboť tuto lásku hledáme v realitě, kde žijeme. Potkáme-li  ve fyzickém vtělení další část svého JÁ, cítíme se  se být puzeni s tímto člověkem splynout. Někdy uspějeme, ale mnohem častěji nám složitosti života ve 3D nedovolí úspěšné splynutí. Nicméně již jen pouhé setkání s onou druhou částí našeho JÁ zažhne oheň rozpomenutí. Poté hluboce toužíme po návratu Domů, kde je splynutí jisté. Též se můžeme vrátit Domů svým vědomím, takže pak můžeme získat euforickou zkušenost splynutí na psychické úrovni a naše projevené, fyzické Já se spojí se svým neprojeveným, duchovním Já. Carl Jung tomuto říkal “Mystická svatba”.

Níže je pro další ilustraci našeho Božského doplňku, splynutí s ním a života v 5. dimenzi uveden výňatek z knihy “Vize z Venuše – Kniha II” („Visions from Venus, Book II“) od  Suzan Caroll:

…“Ano, Shature, nyní jsi se vrátila do svého DOMOVA na 5D Venuši. Nalézáš se mezi inkarnacemi, studuješ své 3D životy na Zemi, v nichž jsi se snažila splynout se svým Božským doplňkem.” Shatuřin průvodce se dotkl jejího ramene. “Extrémní emoce spojené s Tvou pozemskou zkušeností v Atlantidě tě vytrhly z uvědomění tvého opravdového Já. Nechtěla by sis chvíli odpočinout?”

Shature si položila ruku na čelo a  přikývla.

„Snad mi odpočinek pomůže obnovit rovnováhu,“ pomyslela si, rozpomínajíc se, že veškerá komunikace na Venuši je telepatická.

“Navrhuji, abys splynula s Lamirem, svým doplňkem, který tu je s tebou. Myslím, že to tě navrátí nazpět k tvému JÁ.”

Shature znovu přikývla a spustila nohy na podlahu, aby se posadila. Cítila závrať… pomalu se postavila. Její průvodce jí pomohl vstát a doprovodil ji ke dveřím. Byl vlastně androgynní, ale jeho převládající vyzařování bylo mužské. To, že se mohla opřít o jeho vřelou podstatu, Shature uklidnilo a dodalo jí jistoty. “Děkuji”, řekla, když opouštěla místnost. “Vím, že když splynu nazpátek do Lameria, získám znovu svou sílu.”

Lamerius bylo jméno jeho ucelené, oboupohlavní podoby. V době, kdy ona a Lamire studovali se svými průvodci v chrámu, oddělovali se na svou mužskou a ženskou podstatu. Používala jméno Shature raději než venušanské jméno Lamira, protože jí to pomáhalo se ztotožnit se svými pozemskými zkušenostmi. V obdobích mezi studiem se spolu nezřídka znovu spojovali v jednu bytost.Její průvodce jí sdělil, že se připravuje na svou poslední návštěvu na třídimenzionální Zemi. Kolo velkého cyklu se uzavíralo a Venušané byli voláni nazpět Domů. Bylo důležité, aby před svou poslední inkarnací své pozemské životy pochopili a uvedli do rovnováhy z 5D perspektivy Venuše.

* *

Lamerius ležel na teplém růžovém písku jejich zvláštní zátoky pod útesy Rudé hory. Světelné vody zlehka hladily jejich chodidla a  ukotvovali jejich spojené vidění, zatímco hřejivý písek pronikal jejich sloučenou  aurou. Slunce stálo nízko nad obzorem a blížil se čas návratu ke studiím v chrámu. Lamerius vzpomínal na jejich mnohé oddělené  třídimenzionální životy. Nyní byli znovu jedním světelným tělem. Jejich splynutí je oba obohatilo a zacelilo jejich rány. Sdíleli spolu to, co se v době odloučení naučili, a jejich spojené vidění do toho vneslo jasnost a mír.

Lamerius měl rád “bezčasí” 5D Venuše, kde osobní připravenost utvářela v životním prostředí signály naznačující, že jsou připraveni k přechodu. Byl-li jeden z nich připraven se vrátit z cyklu hluboké meditace, známé na Zemi jako spánek, slunce vyšlo. Když byli připraveni vstřebat nádherné a léčivé láskyplné paprsky ekosystému na Venuši, jejich slunce stálo vysoko na nebi. Jestliže byli připraveni k návratu do chrámu za účelem dalšího učení a uzdravování, stálo tedy slunce nízko nad obzorem.

Neexistovalo tu žádné časové kontinuum jako na 3D Zemi. Na 5D Venuši si  každý z členů skupinového vědomí  prostředí utvářel či spíše vybíral. Vybíralo se z domluvených reality, asi jako byste na Zemi ladili stanici na rádiu nebo otočili stránku v knize. Všechny stanice a stránky existovaly stále, simultánně, a mohli jsme si vybrat tu, kterou jste si přáli zažít. Druzí, kteří učinili stejnou volbu, s vámi tuto realitu sdíleli.

„Můj průvodce řekl, že brzy budu připravena vrátit kousek sebe sama do třetí dimenze,” promluvila Lamira, ženská polarita Lameria.

„U mne je to také tak,“ řekl Lamire, mužská polarita. „Náš závazek na Zemi končí a můžeme se svobodně vrátit domů. Tedy až poté, co uvedeme do rovnováhy a uzdravíme omezené myšlenky a bolestné emoce svých pozemských inkarnací. To se nejlépe provádí ve fyzické formě, pokud se nám ovšem po vtělení podaří se rozpomenout, kým jsme.”

„To je právě to nejtěžší,“ dodala Lamira. „Iluze oddělení je silná a zamlží paměť.“

„Říká se, že někteří z nás zůstanou na Zemi a budou pomáhat vytvořit její novou pětidimenzionální realitu. Co si myslíš, že budeme dělat my?”

„Nemyslím, že bychom byli schopni se rozhodnout, dokud neukončíme své léčení. Zrovna jsem se dívala na svou první inkarnaci, a naše první oddělení, v posledních letech Atlantidy. V onom životě vznikly velmi silné emoce, které ze svých těl třetí a čtvrté dimenze ještě pořád  odstraňuji.”

„Emoce jsou v astrálním a fyzickém světě neustálou výzvou. Až se naučíme obracet  k lásce pro ulehčení od strachu, uvedeme polarity 3. a 4. dimenze do harmonie. Jakmile budou polarity v rovnováze, lze upustit od veškerého posuzování, zda je něco “dobré” či “zlé” a chyby se mohou stát lekcemi. K téhle zkušenosti Země poskytuje nadmíru příležitostí,” zasmál se Lamire.

„Ano, a ta příležitost stále trvá. Dnes jsem si při studiu uvědomila, že od toho prvního atlantského vtělení ve mně přetrvává zlost  vůči Tobě, vůči mně. Když jsi se mnou nemohl vstoupit do mého 3D těla, cítila jsem se opuštěná, sama a měla jsem vztek. Zjistila jsem, že jsem v jednom životě za druhým opakovala tento prvotní vzorec opuštění. Bála jsem se důvěřovat, bála jsem se milovat. Zbyl mi jen ten skrytý hněv. Můžeš mi prominout? Mohu odpustit sama sobě?”

„Já jsem také stvořil vzorce, které se pak opakovaly,“ navázal Lamire. „Když jsem s tebou nemohl vstoupit do těla, zkoušel jsem s tebou celé dny a měsíce vašeho pozemského času navázat kontakt, ale neslyšela jsi mne. Pokud jsem snížil svou frekvenci na úroveň nižší 4. dimenze, pak můj strach a smutek, že jsem tě ztratil, přilákal všechny temné síly, které v té době byly na planetě aktivní. Proto jsem tě tedy musel přivolávat v tvém nočním těle, když jsi spala. Takto jsme se mnohokrát spojili, ale ty jsi byla v takovém citovém zmatku, že jsi po probuzení své sny zapomínala. Než jsme vstoupili do třetí dimenze, emoce tohoto druhu byly neznámé. Z toho důvodu jsi je nebyla schopna ovládnout, když jsi je zažívala poprvé.

Nakonec, když jsi byla již v bezpečí chrámu, jsem byl přivolán zpět na Venuši. Bylo nás mnoho, kteří jsme nebyli schopni vstoupit do těla se svou druhou polovinou. Spojili jsme se a vytvořili jsme skupinu, která měla provádět naše doplňky na Zemi. Ač jsem ještě neměl opravdovou fyzickou zkušenost, vnímal jsem ty tvé, protože jsme ve skutečnosti jednou bytostí. Cítil jsem tvůj hněv, strach a smutek.  Stejně jako jsi si Ty připadala jako jedna jediná část sebe sama, připadal jsem si tak i já. Ti z nás, kteří o své doplňky přišli, se od ostatních lišili. Ačkoliv na Venuši nikdo nikoho neodsuzuje, velmi dlouho jsem si nepřipadal “normální”.

NapIňovaly mne nekontrolovatelné výčitky svědomí. Řekl jsem ti, že to já půjdu v čele, ale ty jsi se ujala vedení a vběhla jsi do toho po hlavě. Tak jako jsi ty nesla hlubokosáhlý pocit opuštěnosti, já jsem s sebou táhl silný pocit viny. Uvědomuji si, že právě tato vina je částečně  důvodem, proč mi činilo obtíže Ti to sdělit.  Ve všech svých životech na Zemi, kdykoliv jsem se setkal se situací opuštění, reagoval jsem prastarou vzpomínkou na vinu a stud. Možná také potřebuji odpustit nám oběma a té třetí dimenzi, která nám oddělení způsobila.”

Lamerius se na chvíli po společném rozhovoru odmlčel. Oba si uvědomili, že právě pocit oddělenosti pro ně činil třetí dimenzi tak těžkou.  Ale oddělenost byla jen iluzí. Spolu byli Jedním….  a Jedním byli i s celým vesmírem. Vzpomněli by si na to, kdyby spolu nesplynuli?

„Slunce je nízko,“ promluvili jako jeden. „Je čas se znovu rozdělit a vrátit se k učení. Požádáme každý o pomoc svého průvodce.“

Jedno světelné tělo Lameria se postavilo na písku a natáhlo jejich paže k vrcholkům Rudé hory. Jejich zářící zlatá forma podoba se zvolna rozpínala, stále více se rozšiřovala, až přijala podobu dvou pyramid spojených v místě základny, vrcholek té mužské směřoval k nebesům a vrcholek ženské  mířil k srdci Venuše. V okamžiku, kdy se horní vrchol otevřel, tato dvojitá pyramida se pomalu oddělila do dvou samostatných světelných spirál. Spirály vypadaly jako vířící zlaté víry. Postupně se rozvinuly do dvou zlatých hvězd. Z hvězd se pomalu vynořovaly paže, nohy a hlava… a objevily se dvě samostatné bytosti. Lamire a Lamira pozvedli své ruce do výše svých srdcí a dotkli se dlaněmi.

„Nyní sbohem, milovaný/á”, pronesli současně, zatímco odcházeli svou vlastní cestou do chrámu. Přestože se mohli rozdělit až u chrámových dveří, zjistili, že je lepší, pokud jdou do chrámu zvlášť. Poskytlo to každému z nich  čas na návrat k individualitě. Lamire se vrátila ke své osobnosti Shature, protože při pohledu na její pozemské  reality pro ni bylo snazší o sobě přemýšlet jako o Shature. Při svých oddělených studiích v chrámu se Lamire  a Lamira učili prožívat v jednom okamžiku více než jednu skutečnost. Tímto způsobem si mohli uvědomovat jak své  pětidimenzionální Já, tak své 3D Já, které sledovali.

Hlavním cílem jejich chrámových studií byla komunikace s jejich 3D realitami z jejich 5D pozice na Venuši a působení v roli průvodců, kteří měli léčit a probouzet ty části jejich úplného Já, jež byly dosud uzamčeny v zapomnění na Zemi. Jakmile by se  jejich třídimenzionální část byla schopna probudit k přirozenosti jejich celistvého Já a vědomě se dorozumívat s jejich 5D Já, mohli by pochopit a vyléčit bolest fyzického vtělení a stát se  oním Vyšším Já. Na Zemi byl tento proces znám jako vzestup. Na Venuši  se mu říkalo “přivolání všech součástí vlastního Já nazpět k Jednotě”.

K tomuto navázání kontaktu docházelo většinou tehdy, když ten na Zemi spal nebo v okamžiku velké výzvy. Někdy, jestliže pozemské Já bylo schopno vidět duchovnost jako stezku ke svobodě, mohlo k němu dojít  během jeho modliteb nebo meditací. Když se  Shature či Lamire dívali na své životy, stávali se vlastně jejich součástí, zatímco si současně udrželi své venušanské vědomí. Nicméně, pokud byly pozemské emoce či city příliš silné, hrozilo nebezpečí, že ztratí svou pětidimenzionální perspektivu, a tudíž se propadnou do zapomnění pozemské inkarnace. Shatuřin průvodce jí sdělil, že dělá velký pokrok. Již byla téměř připravena přesunout část svého základního vědomí nazpátek do 3D, aby mohla zažít svá vyšší Já z úhlu pohledu třetí dimenze. Shature svůj život na Venuši velice milovala. Její průvodce jí řekl, že může tuto lásku využít ve své 3D realitě k vytvoření touhy, která způsobí nutnost se rozpomenout na její multidimenzionální vědomí.

Zatímco Shature kráčela osamoceně do chrámu, slyšela jeho vyzvánění. Každý z dvanácti Chrámů mystérii na Venuši měl svůj vlastní zvuk a barvu. Ona studovala ve Fialovém chrámu transmutace. Shature sice mohla vyslat do chrámu svůj záměr a být tam v tomtéž  okamžiku, ale prostředí Venuše milovala natolik, že se rozhodla tam dojít s oním pocitem plutí vzduchem, jenž byl pohybu v 5. dimenzi vlastní. Cestou do chrámu spatřila mnoho svých přátel, kteří se také naladili na realitu, již prožívala ona. Přítelkyně Shature, Founteen, k ní připlula a pozdravila ji vřelým splynutím. Spojení s jinou duší sice nebylo jako dokonalé sjednocení s vlastním Božským doplňkem, ale pořád  bylo báječné.

„Vracíš se teď do chrámu?“ zeptala se Founteen telepaticky.

„Ano, jsem připravena se podívat na další z mých pozemských inkarnací. Můj průvodce pravil, že brzy budu připravena na návrat do 3. dimenze.“

„Třeba se potkáme,“ pokračovala Founteen „protože já se také vracím. Zdá se, že mnoho z nás. Lady Gaia, vědomí Země, vysílá volání, aby se vrátili pracovníci světla a podpořili ji při významné přeměně. To je alespoň ta realita, do níž se vracím já.”

„Ó, tak to doufám, že se mohu vrátit do téže reality. Snad tě tam uvidím.” řekla Shature, když opouštěla Founteen a zamířila k chrámu.

Shature měla obzvláště ráda poslední úsek před branami chrámu. I když se přenášela přímo do chrámu, vždy dorazila na úpatí kopce, na němž spočíval oscilující chrám. Pozvolné stoupání po stezce jí umožňovalo se soustředit na otevřený a vstřícný stav vědomí. Jakmile vstoupila na Zlatou cestičku, ucítila lásku vyzařující z nádherných vznášejících se zahrad obklopujících chrám. V těchto zahradách se rodily květiny tvarů a barev, jaké na Zemi neexistovaly. V zahradách žilo také mnoho menších forem života. Některé poletovaly a jiné přeskakovaly z květu na květ. Jiné žily ve vznášejících se kořenech visejících dolů, směrem k srdci planety.

Shature  na chvilku odbočila z cesty, jako již mnohokrát předtím, a procházela mezi krásnými záhony. Tady ji vřele vítala každá rostlina a každá forma života, když se k nim blížila. Měla pocit, že dokáže komunikovat s veškerým životem. Usmála se,  protože si vzpomněla, že mnohé pozemské společnosti by takové chování považovaly za pomýlené.  Užije si to, dokud je ještě na Venuši. Jakmile bude na Zemi, bude jejím úkolem se rozpomenout na tu část své bytosti, jež věčně existuje na pětidimenzionální Venuši. Pokud by to zvládla, pak by mohla ukotvit do své fyzické formy své multidimenzionální vědomí.  Toto ukotvení by napomohlo pozvednutí frekvence planety, neboť by tím vytvářela most, spojovala by ducha a hmotu téměř tak, jako to dělávali v Atlantidě.

Nyní Shature již cítila, že je chrám nablízku,  protože její srdce zářilo a její mysl zpívala. Plula vzduchem nad květinovými záhony, aby nenarušila jejich jemné kořínky, a se všemi se rozloučila, jakmile se přiblížila branám chrámu. Než vstoupila, obrátila se a pohlédla na svůj milovaný domov. Od chrámové brány na vršku kopce viděla úplně všechno. Pod ní a napravo od ní leželo překrásné údolí plné převislých fialových stromů.  Stezka k růžovému pobřeží, kde se setkala s Lamirem, byla po její levé straně. Fialový chrám byl vlastně korunou spočívající na vršku Rudé hory. Daleko pod ní se nalézalo pobřeží Světelných vod, kde se sešla s Lamirem, aby splynuli v Lameria. Sotva na něj pomyslela, okamžitě ji obklopila  jeho esence. Ke chrámu vystupovala  obzvláště  pomalu, jelikož se rozhodovala, že nyní by se chtěla zaměřit na životy, v nichž se inkarnovala s Lamirem. Intuitivně věděla, že v mnoha z těchto životů ho nepoznala – stejně jako on ve svém životě jako Malton nepoznal ji.”…

Máme těla, která sídlí ve všech dimenzích. Někteří z našich “průvodců” jsou těly našeho vlastního JÁ z vyšších dimenzí, zatímco jiní nejsou součástí našeho supervědomého proudu života. Až se naučíme vědomě cestovat skrze čtvrtou dimenzi, budeme schopni tyto dva druhy odlišit. Bezpodmínečná láska supervědomých částí našeho JÁ, především našeho Božského doplňku, jenž je duchovním scelením našeho fyzického Já, nás může nejlépe provést “úzkými soutěskami” a do páté dimenze. Jakmile tam budeme, můžeme splynout v JEDNOTU svých supervědomých realit.

www.multidimensions.com

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – prowww.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

Vztahy v nové době

Tento channeling se uskutečnil 5.února 2OO6 v Oisterwijk v Nizozemí. Mluvená řeč byla lehce upravena pro lepší čitelnost textu.

Drazí přátelé, je pro mne velkou radostí a velkým štěstím, že dnes mohu být s vámi. Moje energie mezi vámi proudí. A jak můžete vidět, není to konference v tradičním smyslu. K těmto informacím je předávána navíc určitá kvalita energie. Jste toho součástí. Tím, že jsme se dnes tady sešli, tvoříme v této místnosti, v tomto místě otevření Země spirálu energie. Proto je toto místo svaté. V každém místě, kde se lidé, Andělé v pozemských tělech, setkávají v záměru osít zemi svým světlem, se stává Země posvátnou.

Chtěl bych ve  zkratce promluvit o fenoménu channelingu, který se poslední dobou stal tak populární. Znáte všichni koncept prána, používaný v józe a v orientální filozofii. Prána je duchovní energie, kterou absorbujete každým vašim nádechem. Myšlenkou je to, že když dýcháte, tak nevdechujete pouze vzduch, ale také živoucí energii, kosmickou energii, která překračuje to fyzické a umožňuje vám žít. Chtěl bych vám upřesnit toto: stejně tak, jako každý absorbuje pránu v okamžiku kdy vdechuje vzduch, každý je slouží svým způsobem jako. Channeling není jen pro ty, kteří mají speciální dar. Je tou nejpřirozenější věcí, která existuje. Vidíte, je pro vás nemožné žít bez kosmické energie. Nemůžete existovat, žít, prosperovat – aniž byste absorbovali kosmickou energii. Stejně tak, jako nemůžete žít pouze ze vzduchu, stejně tak nemůžete žít, aniž byste byli spojeni s kosmickou energií, která je vaším domovem. Země a kosmos, vzduch a prána, jsou nezbytné k tomu,, abyste mohli žít jako lidské bytosti v pozemské sféře bytí. Jste „strážci“, ti kteří otevírají dveře pro přísun více světla na Zemi. Ale jste také tvůrci mostu mezi Zemí a kosmem, ti, kteří zprostředkovávají kosmickou energii k Zemi. To je něco, co už děláte a co máte potřebu dělat, abyste se cítili radostní, na svém místě a v dobrém zdraví. Sloužíte jako kanál pokaždé, když používáte svou intuici, pokaždé, když se zvnitřňujete a když nasloucháte tomu, co se s vámi děje a jak byste chtěli, aby se to změnilo. V těchto okamžikách, vytváříte kanál s vaši Já Jsem přítomností a vstupujete do kontaktu s kosmickými nepozemskými sférami, které vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů zde na zemi. Každý z vás tvoří kanál spojení se svojí vlastní Bytostí, která je mimo čas a prostor.

Dnes sdílíme naše energie a jsme znovu spojeni, abychom přenášeli kosmickou energii, která se snaží v této Nové době si najít cestu k Zemi. Nová doba není pouhou vizí budoucnosti, ale manifestuje se již nyní v životech mnoha lidí. Pokud čtete noviny nebo se díváte na televizi, myslíte si, že to ještě není skutečností, ale probuzení se už manifestuje na úrovni jednotlivců a ne v měřítku vlád, institucí či organizací. Je to patrné ve vaši denní existenci, kdy se projevuje nový proud energie. Je to proud vašeho srdce, který vás zve a který vám dává znamení k žití a k jednání podle lehkosti a moudrosti. Takto se projevuje příchod Nové doby, díky tomu, že jednotlivci naslouchají šepotům svého srdce. Duchovně, základ každé skutečné změny či přeměny se odehrává na úrovni jednotlivců. Probuzená energie ve vašem srdci postupně najde svou cestu přes instituce, organizace, které se prozatím ještě přidržují starých systémů vědomí založeném na egu. Staré energie moci se zhroutí, nikoliv násilím, ale jemnou energií srdce. V okamžiku, kdy srdce převládne, starý svět zmizí, ne pod nátlakem moci a násilí, ale pod silou lásky.

V této nové době se vztahy podrobují velké změně. Představují pro vás zdroj vašich nejintimnějších emocí, od velké radosti po extrém, velké utrpení. Ve vašich vztazích si můžete uvědomit vnitřní bolest, která je ve své podstatě starší, než je vztah. Dokonce starší než je lidská existence.

Aktuálně jste vybízeni, abyste se sebe-uzdravili ve svých vztazích. Díky nové energii, která je přítomna, je možné změnit destruktivní elementy ve vztahu na proud pozitivní a jemné energie mezi vámi a druhou osobou. Nicméně, osobní léčení a transformace můžou také znamenat, že se vzdáte vztahů, které brání vašemu osobnímu vyjádření. Toto často znamená, že i když někoho máte skutečně rád(a), možná byste mu měli říct sbohem, neboť vaše životní cesta vás veda jinam. Ať už vás to vede k znovu-spojení či k rozchodu, jste všichni postaveni před zkoušku položení si nejhlubších otázek v této oblasti osobních vztahů. Volání srdce a energie založená na srdci charakteristická Nové době, vstoupily do vašeho života a už je nemůžete ignorovat.

Abych vám vysvětlil důvod, proč vás vztahy můžou tolik zranit a vést váš život nahoru-dolů, chtěl bych vám povědět o velmi staré bolesti, kterou nosíte ve své duši. Je velmi stará, starší ještě než tento život, starší než všechny vaše předešlé životy na Zemi. Chci vás zavést zpět k bolesti ze zrození vaší duše.

„V onom čase“ bylo vše celistvé a nerozdělené. Je pro vás možné si toto představit? Nechte na okamžik vaši představivost volně cestovat. Představte si: nejste v těle, jste čistým vědomím a jste součástí velkého pole energie, která vás obklopuje příjemným způsobem. Máte pocit, že patříte do tohoto celku a jste milováni bezpodmínečně. Pociťujte, jak vás toto pole energie obklopuje jako nejjemnější peřinka, energie která oplývá láskou, která vám umožňuje zkoumat a volně se vyvíjet, aniž byste kdy pochybovali o sobě či o svém právu být tím, kým jste. Žádná pochybnost, žádný strach. Tento pocit bezpečí a pohodlí vytvářel prenatální podmínky, ze kterých jste se zrodily jako individuální duše. To byla kosmická matrice. I když je to velmi vzdálené od vašeho současného stavu, vaše srdce je stále nostalgické po tomto stavu celistvosti, po tomto pocitu absolutního bezpečí, které znáte pod pokrývkou lásky a blahovůle. Tento pocit Jednoty, který si pamatujete, to byl Bůh. Společně – pod touto pokrývkou lásky, jstetvořili Boha.

V tomto božském vědomí, v této pokrývce lásky, bylo v určitém bodě rozhodnuto vytvořit novou situaci. Je velmi těžké dát to do lidských slov, ale možná si můžete představit, že v Bohu, v tomto vědomí Jednoty, bylo snem něco úplně jiného než je Jednota. Byl tam sen, abych to tak vyjádřil, o zkušenosti. Když jste spojeni v totální čistotě, tak nezažíváte věci, pouze jednouše Jste. I přes extázi a absolutní bezpečí tohoto stavu bytí, existovala část Boha, část toho kosmického vědomí, která chtěla zkoumat, objevovat a vyvíjet se. Tato část se oddělila sama od sebe.

Vy jste touto částí Boha. V určitém bodě, vaše vědomí souhlasilo s touto zkušeností opuštění Jednoty a stát se „já“, samotnou entitou, individuálním ohraničeným vědomím. To byl ohromný krok. Z svého nejhlubšího bytí jste měli pocit, že to bylo správné rozhodnutí. Měli jste pocit, že tento sen o tvořivosti a obnově byl pozitivní a správnou touhou. Ale v okamžiku, kdy jste opustili pole Jednoty, nastala bolest. Poprvé ve vaši paměti, poprvé za váš život, nastala hluboká bolest. Byli jste odtrženi od sféry lásky a bezpečí, která pro vás byla úplně samozřejmou. Právě na tuto bolest zrození jsem poukazoval. I během této první zkušenosti zklamání, něco uvnitř vás vám říkalo, že vše je v pořádku, že jste se pro tuto zkušenost rozhodli sami. Ale bolest byla tak živá, že vás to učinilo na povrchu vaší bytosti zmatenými a ztracenými. Ukázalo se, že je velmi těžké zůstat v kontaktu s nejhlubším věděním, v této vnitřní úrovni, kde jste Bůh a kde víte, že vše v pořádku.

Utrápenou část narozenou v této době, nazývám vnitřní dítě. Vaše duše, vaše jedinečná osoba, v sobě nosí extrémy čistého Božího vědění a zároveň kosmické traumatizované dítě. Tato jednota Boha a Dítěte, vědění a zkušenosti, započala Dlouhou cestu. Byli jste individuální začínající duší. Začali jste studovat a zakoušet to „já“, to ohraničené individuum.

Bůh přeměnil část svého božství na duši. Duše potřebovala zkušenost, aby našla svůj božský původ. Duše potřebovala být živá, zakoušet, objevovat, sebe-zničit se a se znovu-vytvořit, aby věděla, co je duše ve skutečnosti, tj. Bůh. Samozřejmost být Jeden a celistvý byla zničena a musela být znovu-získána zkušeností. Bylo to velkým činem tvořivosti. Příchod vědomí, toho individualizovaného „já“, byl zázrakem! To nikdy dříve neexistovalo.

Často se snažíte překročit omezení vašeho „já“, abyste mohli znovu žít hlubokou Jednotu. Dalo by se říct, že je to vaším duchovním hledáním. Ale z pohledu Boha, je to právě to „já“, oddělení, které znamená zázrak! Stav bytí Jedním byl normální situací, „tak, jak tomu vždy bylo“.

V tomto zázraku bytí individuální duší, spočívá velká krása, radost a tvořivá síla. Důvod, proč to takto nežijete je ten, že ještě bojujete s vaší bolestí z narození duše. Někde hluboko ve vás je ještě křik primární úzkosti a zklamání: to je vzpomínka na to, jak jste byli odtrženi od vaši Matky/Otce, z všepřítomné pokrývky lásky a bezpečí.

Během vaší cesty časem a zkušeností, jste prošli tolika věcmi. Zkusili jste mnoho různých podob. Byly inkarnace, kde jste neměli podobu lidského těla, ale to není dnešním tématem sdělení. Co se mi zdá důležité v tomto kontextu je to, že během velmi dlouhé historie, jste byli vedeni dvěma rozdílnými motivy. Na jedné straně byla chuť objevovat, tvořit a znovuzačínat. A na druhé straně byla nostalgie, pocit vyhnání z ráje a zdrcující samota.

Díky vaši dobrodružné a pokrokové povaze, vás tato energie tlačila mimo kosmickou matrici. Zažili jste a vytvořili jste mnoho věcí. Ale z důvodu bolesti ze zrození a nostalgie, kterou v sobě nesete, jste museli čelit mnoha traumatům a deziluzím. Vaše tvoření tedy ne vždy byla blahosklonná. Během vaši cesty časem a prostorem, jste učinili věci, které jste pak litovali, věci, které byste mohl nazvat „špatnými“. Tyto činy byly, z našeho pohledu, jednoduše výsledek vašeho rozhodnutí ponoření se do dobrodružství a zakušení neznámého. Vidíte, jakmile jste se rozhodli se stát individuem, odpojit se od evidentní Jednoty, nemůžete zažívat jen světlo. Musíte najít vše, co má jinou formu. Takto také zakoušíte temnoty. Žijete vše, co existuje, procházejíc všechny extrémy.

V současném bodě vašeho vývoje začínáte chápat, že vše záleží na vaši schopnosti přijmout své „já“ ve skutečnosti. Toto zahrnuje skutečné přijmutí vašeho božství a od tohoto vědomí sama sebe, žít radost a hojnost. V momentě vašeho kosmického zrození, v momentě, kdy zoufalství a bolest vás obklopily, jste začali mít pocit, že jste maličcí a nevýznamní. Od té chvíle jste začali hledat něco, co by vás mohlo zachránit, nějakou moc či sílu mimo vás, nějakého Boha, nějakého šéfa, nějakého partnera, nějaké dítě,…V procesu probuzení, který momentálně žijete, si uvědomujete, že esenciální bezpečí, o kterém sníte, nesmí být nalezeno vně vás, ať již u rodiče, milovaného či u Boha. Ať již je síla se kterou tuto touhu či nostalgii reaktivujete v určitém vztahu, nenaleznete tam to esenciální bezpečí, dokonce ani ve vztahu s Bohem ne.

Neboť ten Bůh ve kterého věříte, Bůh který vám byl předán tradicí a který ještě těžce ovlivňuje vaše vnímání, je Bůh mimo vás. Je to Bůh, který pro vás plánuje věci, který pro vás vyznačuje cestu. Ale tento Bůh neexistuje. Vy jste Bohem. Jste tou tvořivou částí Boha, která se rozhodla následovat svoji osobní cestu a žít zcela novým způsobem. Věřili jste, že se vyléčíte z původní rány svého narození. Dalo by se říct, že rozšiřující se energie objevování a obnovení je mužskou energií, zatímco energie spojení, sjednocení, energie Domova, je ženskou energií. Tyto dvě energie patří do vaší esence, do vaší podstaty. Jako duše, nejste ani muž ani žena. Ve vaší esenci jste zároveň muž i žena. Začali jste vaši cestu s těmito dvěmi složkami.
V současnosti je žádoucí je nechat pracovat spolu v harmonii, tzn. zažít v sobě tuto celistvost. Po tom, co jste popírali svojí velikost po tak dlouhou dobu, si uvědomíte, že není jiná alternativa, než ta: být tím Bohem o kterém sníte.

To je poslední etapa k osvícení: uvědomit si, že jste ten Bůh, kterého si tak silně přejete. Není nic mimo vás, co by vás mohlo zavést do srdce vaší svrchovanosti, do vaší celistvosti. Vy jste tímto, vy jste Jedním a vždy jste tím byli! Jste to vy, koho jste vždy čekali.

Rozsvítit ten oheň vědomí sebe sama vyvolá takovou radost, takový pocit návratu domů, že toto uvede všechny vaše vztahy do nové perspektivy, do nového úhlu pohledu. Například se cítíte méně vtažení do toho, co vám říkají ostatní lidé. Jestli vás někdo kritizuje či se vám nedůvěřuje, neděláte z toho okamžitě osobní aféru. Jste méně zachvácený či unáhlený reagovat. Upustíte od toho jednodušeji a potřeba se bránit, před sebou a před ostatníma zároveň, je zbytečná. Když jste snadno zachvácení ve svých emocích tím, co si o vás druhá osoba myslí, to naznačuje, že sebou opovrhujete a to vás vede k tomu, že dáváte hodnotu negativním názorům ostatních. Nenajdete řešení na opovržení tím, že vyprovokujete konflikt s druhým, ale pouze tím, že se zvnitřníte a zkontaktujete své emoční rány, které jsou uvnitř vás. Tyto jsou dávnější než momentální okamžik odmítnutí.

Ve skutečnosti je každé utrpení spojeno s odmítnutím. Každá bolest ve vztahu je připomenutím nevyléčené bolesti z narození. Možná máte pocit, že to beru ve zkratce, když to říkám takto, neboť existují různé druhy složitých situací ve vztazích, které se zdají poukazovat na mnohem bližší příčinu. Můžete mít pocit, že příčinou vaší bolesti je to, co váš partner udělal či neudělal. Můžete mít pocit, že něco mimo vás je příčinou vašeho utrpení. A následně si myslíte, že řešení na váš problém se nachází v chování druhého. Ale dovolte mi, abych vám řekl: v podstatě jste neustále zaměstnáni léčením své staré bolesti uvnitř vás samotných. Pokud si to neuvědomujete, nejspíše budete zamotáni do vztahových historek, které se mohou ukázat jako velice bolestné.

Zejména ve vztazích muž/žena (v milostných vztazích), se snažíte vytvořit určitý druh jednoty a bezpečí mezi vámi, podobný tomu počátečnímu stavu jednoty a lásky, na který si mlhavě vzpomínáte. Ve vašem podvědomí se snažíte vytvořit pocit, že jste pohodlně obklopeni přikrývkou bezpodmínečné lásky a přijetí. Je ve vás dítě, které žádá velkým křikem o toto bezpodmínečné přijetí. Tedy, jestli toto dítě ve vás obejme svou náručí dítě, které je ve vašem partnerovi, velmi často z toho vyplyne dusící sevření, které blokuje jakékoliv autentické vyjádření obou partnerů.

Stane se to, že budete emočně závislí jeden na druhém, a budete tedy potřebovat lásku či uznání od druhého, abyste se cítili dobře. Závislost vždy volá reakce moci a kontroly, neboť mít potřebu druhého znamená chtít kontrolovat jeho chování. A to je začátek destruktivního vztahu. Vzdát se vaší individuality ve vztahu, vedeni podvědomým snem o absolutní jednotě, je destruktivní vůči vám tolik, co vůči druhé osobě.

Pravá láska mezi dvěmi partnery představuje dvě pole energií schopné fungovat v úplné nezávislosti jeden na druhém. Každé pole energie je jednotou sama o sobě a spojuje se s druhým na základě této jednoty. Ve vztazích, kde jsou partneři závislí jeden na druhém , najdete nekontrolovatelné napětí k „organické úplnosti“, kdy jeden nechce či není schopen fungovat bez druhého. To vede k zamotání energií, které se dají zpozorovat v aurických polích ve formě energetických provazů, kterými se partneři navzájem živí. Živí se toxickými energiemi závislosti a kontroly. Tento způsob energetického zapletení se naznačuje, že neberete zodpovědnost sami za sebe a že nečelíte dávnému zranění z kosmického zrození své duše, kterou můžete uzdravit pouze vy sami. Kdybyste přijali a kontaktovali vaši vnitřní bolest a vzali za ní zodpovědnost, uviděli byste, že už nikdy více nepotřebujete někoho jiného k tomu, abyste byli celiství, a byli byste osvobozeni od destruktivního aspektu vztahu.

Karmické vztahy

V tomto kontextu bych k vám chtěl hovořit o karmických vztazích. To znamená o vztazích mezi lidmi, kteří se už znali v jiných životech a prožili vzájemně spolu intenzivní emoce. To, čím se tento druh vztahů vyznačuje nejvíce je, že partneři v sobě nosí nezpracované emoce jako pocit viny, strach, závislost, žárlivost, vztek či něco podobného. Kvůli tomuto nevyřešenému náboji emocí jsou přitahováni jeden k druhému v další inkarnaci. Cílem tohoto dalšího setkání je nabídnout možnost vyřešit problém znovu na živo. To se děje tak, že se ten dávný problém rychle znovu nastolí, aby mohl být vyřešen. Když se poprvé setkají, karmičtí partneři cítí naléhavou potřebu se přiblížit a chvíli poté, začínají znovu hrát stejná stará schémata emočních rolí. Scéna je teď připravena, aby znovu čelili starým problémům a aby je vyřešili jasnějším způsobem. Duchovním záměrem tohoto znovu-setkání je to, že oba partneři mohou dělat jiná rozhodnutí, než ta, která udělala dříve.

Dám vám příklad: představte si ženu, která měla v minulém životě velmi majetnického a tyranského muže. Trpěla jej po nějaký čas, ale jednoho dne se rozhodla, že toho má dost a tento vztah ukončila. Poté se muž zavraždil. Žena měla výčitky. Cítila se vinna. Možná mu měla dát ještě jinou šanci? Strávila zbytek svého života pocitem této viny.

Setkají se znovu v jiném životě. Je mezi nimi divná přitažlivost. Na začátku je muž neuvěřitelně šarmantní a žena je středem jeho pozornosti. Zbožňuje ji. Vstoupí do vztahu. Ale od tohoto okamžiku se muž stává čím dál tím víc žárlivější a majetnický. Podezírá ji z nevěry. Ona se nachází ve vnitřním konfliktu. Je naštvaná a zoufalá z toho, že ji podezírá, ale má zvláštní pocit, že mu musí odpustit a dát mu novou šanci. „Je to zraněný muž. Nic s tím nezmůže, když má tento pocit, že bude opuštěn. Možná mu mohu pomoct toto překonat“, myslí si žena. Takto odůvodní jeho chování, ale ve skutečnosti dovolí překročení svých mezí. Vztah negativně ovlivní její pocit sebeúcty. To nejosvobodivější rozhodnutí, které by žena mohla udělat je ukončit vztah a pokračovat svou cestou aniž by cítila pocit viny. Utrpení a strach manžela nejsou její zodpovědností. Jeho utrpení a její pocit viny je vedli k destruktivnímu typu vztahu. Jejich vztah byl emočně naplněn již kvůli minulému životu. Znovu se setkali, aby se žena naučila opustit vztah, aniž by cítila pocit viny a aby se muž naučil emočně se ovládat. Tedy jediným řešením je vztah ukončit. Řešením karmy této ženy je upustit jednou pro vždy od svého pocitu viny. Chyba, kterou dělala v minulém životě nebyla to, že opustila svého muže, ale to, že se cítila vinna za jeho sebevraždu. Odchod jeho ženy v tomto životě vystavil muže znovu jeho utrpení a nabídnul mu novou příležitost postavit se svým emocím namísto toho, aby před nimi utíkal.

Karmické setkání poznáte podle toho, že vám je ta osoba velmi podivně známá. Často je zde vzájemná přitažlivost, něco jako neznámá síla ve vzduchu, která vás tlačí, abyste byli spolu a poznali jeden druhého. Pokud nastane příležitost, tato silná přitažlivost se může vyvinout v milostný vztah či v divoké šílenství. Emoce, které prožíváte se mohou zdát tak silné, že můžete mít pocit, že se jedná o duši dvojčete – dvoupaprseku. Ale skutečnost není taková, jaká se zdá být. V takovýchto vztazích budou vždy problémy, které znovu jednoho dne vyplují na povrch. Často se partneři ocitají v psychologických konfliktech, které mají za hlavní složky moc, kontrolu a závislost. Tímto opakují tragédii nějakého minulého života, který v podvědomí cítí. V nějakém minulém životě mohli být milenci, rodič a dítě, šéf a podřazený, či jiný druh vztahu. Ale vždy se dotkli druhého v hloubi jeho duše činy jako je nevěra, zneužití moci či naopak příliš silné city. Bylo mezi nimi velmi silné setkání, které způsobilo emoční jizvy a traumata. To je důvod, proč síly přitažlivosti či odpuzování mohou být tak násilné, když se znovu setkají v nové inkarnaci.

Duchovní výzvou pro duše, které se ocitnou takto zapleteny, je upustit jeden od druhého a stát se samostatnou bytostí, volnou a nezávislou. Zde zmíněné karmické vztahy nejsou téměř nikdy dlouhodobé, stabilní a láskyplné vztahy. Jsou víc destruktivní než léčivé. Velmi často je hlavním cílem tohoto setkání uvolnit sevření jeden druhého. To je něco, co nedokázalo být učiněno v nějakém či nějakých minulých životech, ale je zde nyní další příležitost osvobodit jeden druhého v lásce.

Pokud se nacházíte v nějakém vztahu charakterizovaném silnými emocemi, které vzbuzují hodně utrpení a zármutku, ale ze kterého se nedokážete osvobodit, prosím vás, pochopte, že nic vás nenutí zůstat s takovou osobou. Pochopte také, že intenzivní emoce jsou velmi často synonymem hlubokého utrpení spíše, než vzájemné lásky. Energie lásky je ve své podstatě klidnou a míruplnou, bezstarostnou a inspirující. Není tíživou, vyčerpávající či tragickou. Pokud nějaký vztah má tyto charakteristiky, je čas o uvolnit sevření, upustit od tohoto vztahu než na něm znovu pracovat.

Často se dokážete přemluvit, že spolu musíte zůstat, neboť „sdílíte tuto karmu“ a musíte „vyřešit věci společně“. Vzýváte povahu karmy jako argument na prodloužení vztahu, zatímco oba velmi trpíte. Ve skutečnosti deformujete koncept karmy. Nevyřešíte žádnou karmu společně. Karma je něco osobního-individuálního. Jediná karma ve hře v takovýchto vztazích, jaké jsem jmenoval výše, často vyžaduje úplné uvolnění sevření, které kompletně vytěžíte z tohoto vztahu, abyste zakusili být celiství ve vás samotných. Tady také platí, že vyřešení karmy je něco, co děláme sami. Druhá osoba se jen může dotknout či znovu aktivovat ve vás něco , co mezi vámi vytvoří drama. Vašim jediným úkolem a vaší výzvou však zůstává, abyste zvládli své vnitřní zranění a ne problémy druhé osoby. Jste odpovědni jen sami za sebe.

Toto je velmi důležité pochopit, neboť toto je hlavní pastí ve vztazích. Nejste zodpovědní za vašeho partnera, a on není zodpovědný za vás. Řešení vašich problémů nespočívá v chování druhé osoby. Vy jste tak často spojeni s vnitřním dítětem vašeho partnera, s tou jeho částí, která je zraněná, že máte pocit, že pouze vy mu můžete pomoci. Anebo,že to samé může váš partner učinit pro vás. Ale to nebude fungovat. Jen tím zesílíte pocity oběti a bezmoci v druhé osobě, zatímco by bylo lepší to ukončit a převzít nad sebou zodpovědnost. Je vaším osudem, být schopni se cítit celiství a kompletní, zcela autonomní, nezávislí. To je nejdůležitější podmínkou pro opravdu vyvinutý a naplňující vztah.

Léčivé vztahy

Jsou vztahy, které léčí a jiné, které ničí. Jednou charakteristikou vztahů, které léčí je, že partneři se navzájem respektují takoví, jací jsou, aniž by se snažili druhého změnit. V přítomnosti jeden druhého zažívají hodně potěšení, ale necítí se špatně, zoufalí či opuštění, když ten druhý není nablízku. V tomto druhu vztahu, nabízíte pochopení, podporu, povzbuzování tomu, kterého máte rádi, aniž byste se snažili vyřešit jeho problémy. Ve vašem vztahu je svoboda a mír. Mohou zde samozřejmě čas od času nastat nedorozumění, ale emoce, které vznikly jsou krátkého trvání. Oba partneři jsou připraveni odpustit. Je mezi nimi spojení srdcem, díky němuž nedělají osobní aféru z emocí či chyb druhého. Protože se to nedotýká hlubší úrovně utrpení, nedávají tomu tolik důležitosti. Emočně jsou oba partneři nezávislí. Nezískávají svou sílu či svou spokojenost z uznání či přítomnosti partnera. On či ona nevyplňují prázdnotu ve svém životě, ale přidávají tomu druhému něco nového a vitálního.

V léčivých vztazích se také může stát, že se partneři znají z jednoho či z více minulých životů. Ale v tomto případě zde téměř nikdy není emoční karmická zátěž, jako je tomu u karmických vztahů. Obě duše se nejspíše setkaly v nějakém minulém životě v láskyplném vztahu. Jako přátelé, partneři či rodič a dítě, se poznaly jako sesterské duše. Toto tvoří nezničitelné pouto během mnoha životů.

Dám vám jiný příklad: Nějaký mladý muž vyroste v chudé rodině někdy ve středověku, je hodný a citlivý a moc se neslučuje s okolím. Jeho rodina je složena z těžce pracujících lidí, spíše prostých, kteří moc neoceňují jeho snílkovskou a nepraktickou povahu. Když se stane dospělým, odejde do kláštera. Také není velmi šťastný, neboť jeho život je pln přísných pravidel a je v něm málo citu lidského srdce či laskavosti mezi lidmi, kteří tam žijí. Ale je zde jeden muž, který je jiný než ostatní. Je to kněz z vyššího stupně, ale není autoritativní a skutečně se o něj zajímá. Čas od času se zajímá o to, jak žije a udělí mu příjemné práce, jako je zahradničení. Pokaždé, když se vidí, je mezi nimi pocit uznání a souznění. Je zde tiché spojení v oblasti srdce. Ačkoliv se nevidí často, tento kněz je pro tohoto mladého muže zdrojem povzbuzení a naděje.

V dalším životě je tento mladý muž ženou. Je opět jemné a snivé povahy. Když dospěje, ocitne se v manželství s autoritativním a tyranským mužem. Na začátku jejich vztahu byla zamilovaná a okouzlená jeho silným charisma, ale později si uvědomí nakolik ji jeho dominace dusí a tísní. Nicméně je pro ni těžké se od něj osvobodit. Ve svém zaměstnání se o této situaci zmíní svému trochu staršímu kolegovi. Podporuje ji v tom, aby se prosadila a zůstala věrná svým skutečným potřebám. Pokaždé, když spolu mluví, intuitivně ví, že má pravdu. Po několika vnitřních konfliktech se rozvede se svým mužem. Kontakt s jejím kolegou se vyvíjí. Cítí k němu spřízněnost. On je svobodný. Cítí se s ním tak dobře, že má pocit, že se znají odjakživa. Začínají pro oba láskyplný, uvolněný a přínosný vztah. Sympatie, která mezi nimi byla v minulém životě bere formu naplňujícího vztahu manželů…

To je léčivý vztah. Žena udělala důležité rozhodnutí tím, že opustila svého manžela a vybrala si svůj život. Tím, že takto učinila, prosadila svou emoční nezávislost. To je to, co vytvořilo základ pro naplňující a vyrovnaný vztah se spřízněnou duší.

Duše dvojčat – dvoupaprsky

V tomto bodě bych vám chtěl povědět o pojmu duše dvojčat – dvoupaprsky, který je vám jistě známý. Pojem dvoupaprsku na vás dělá velký dojem, ale je potenciálně nebezpečný, neboť může být interpretován tak, že ve vás zesílí bolest ze zrození a vaši emoční závislost, spíš než by ji vyřešil. Toto se stává, když berete pojem dvouparsku jako skutečnost, že vám druhá osoba úplně vyhovuje a doplňuje vás. To je pojem dvouparsku, který je vaší druhou polovinou. Předpokládáte tedy, že jednota a bezpečí, které vám tak krutě chybí, budou nalezeny u osoby, která je vaším dokonalým dvojníkem.

Podle této nevyzrále myšlenky se považuje, že duše jsou dvě poloviny, které dohromady tvoří jednotu. Obecně jsou dvě poloviny muž a žena. Tato myšlenka tedy naznačuje nejenom to, že jste nekompletní, ale také, že ve vaši podstatě jste muž anebo žena. Asi vidíte, že tento pojem dvoupaprsku není z duchovního pohledu správný. Činí vás závislým na něčem mimo vás. Popírá božský původ, který zahrnuje to, že jste Vše, muž i žena, a že jste celiství a úplní sami v sobě. Toto vytváří mnoho druhů iluzí, odvádějících vás sami od sebe. A tím „sami v sobě“ myslím vaše „Já“, Božství vašeho „já“, vaši „Já Jsem Přítomnost“. Žádná duše není předpokládána být polovinou jiné.

Dvoupaprsky – duše dvojčata existují a jsou literárně tím, co toto slovo zahrnuje: jsou dvojčata. Jsou to duše, které mají stejnou vibrační tonalitu (tón i barvu) nebo by se také dalo říci, že jsou narozeni ve stejnou dobu, tak jak je tomu u biologických dvojčat. Určitý okamžik narození, jedinečný okamžik v čase a prostoru, dává jedinečnou tonalitu duším, které se narodí. Nejsou vůbec závislé jedna na druhé. Nejsou ani muž ani žena. Ale jsou zajisté vyladěny jedna na druhou jako blízké duše.

Z jakého důvodu byly duše dvojčata- dvoupaprsky stvořeni? Proč existují? Často se domníváte, že důvod existence něčeho je proces učení, který obsahuje. Ale to neplatí u duší dvojčat. Důvodem existence duší dvojčat není se něco naučit. Cílem je pouze radost a tvořivost. Duše dvojčata nemají žádnou funkci v dualitě. Potkáte vaši duši dvojče, když transcendujete- překročíte dualitu, když se znovu identifikujete s Božstvím v sobě, s Božstvím, které je celistvé, nerozdělené a schopné mít jakoukoliv podobu či formu existence. Duše- dvojčata se potkají na své cestě zpět k sobě, na své cestě Domů.

Vraťme se na chvilku na začátek cesty. Do okamžiku, kdy jste opustili stav Jednoty,stali se individuem a vstoupili jste do duality. Náhle se zde objeví světlo i tma, velké i malé, zdraví i nemoc, atd. Realita se roztříštila. Už nemáte nic, co by vám připomínalo, kým Jste ve skutečnosti. Předtím jste věděli kým jste podle toho, že jste byli „částí Jednoho celku“. V současnosti jste samostatnou a opuštěnou částečkou odtrženou od všeho. Ale aniž byste o tom věděli, někdo vás doprovází, je vám rovným, je vám podobný jako dvě kapky vody. Byli jste ve stejném prostoru pod ochranou Jednoty, tak blízcí jeden druhému, že jste ani nevěděli , že jste dva, až do okamžiku vašeho narození. To, co vás dva spojuje, je nad dualitou, je to něco, co předchází historii duality. Je obtížné toto vyjádřit slovy, neboť se to vymyká vaším běžným definicím identity, podle které je buď jeden nebo dva, ale ne obě varianty zároveň.

Jste tedy dva na cestě za vaším cestováním. Je to dlouhá cesta, na které procházíte mnoha zkušenostmi. Oba dva jste zakusili extrémy duality, abyste postupně objevili, že vaše podstata nespočívá v dualitě, ale mimo ni, v tom, co ji je skryté. Jakmile se stanete hluboce vědomi této skryté jednoty, vaše cesta zpět začíná. Pomaličku začínáte mít pocit, že jste méně spojeni s vnějšími věcmi jako je moc, sláva, peníze či prestiž. Čím dál tím víc chápete, že klíč není v tom, co žijete, ale ve způsobu, jakým to žijete. Vytváříte si sami své štěstí či neštěstí podle vašeho stavu mysli. Objevujete svrchovanost vašeho vědomí.

Až jednou projdete všemi výškami a nížinami duality, nastane okamžik, kdy se znovu setkáte s vaší duší dvojčete – dvoupaprskem. V energii a vzhledu vaší duše dvojčete objevíte vaši velmi hlubokou část vás samotných, vaší podstaty mimo dualitu a díky tomuto poznání, se začnete lépe chápat a stanete se vědomi toho, kým ve skutečnosti Jste. Vaše duše dvojčete je pro vás vaším zrcadlem, povznáší vás nad limity vašich omezených představ o vás samých, které jste vstřebali během tohoto života a životů minulých. Osvobodíte se od těchto představ, když spatříte váš odraz ve svém dvoupaprsku- duši dvojčete. Je to jako připomenutí a nemá to nic společného s emoční závislostí. Vaše setkání z vás učiní dvě silnější a vědomější individua, která vyjadřují svojí tvořivost a lásku na Zemi. Toto urychlí vaši cestu nazpět a pomůže vám se dostat na vyšší úroveň – a u toho stále jste a vyjadřujete svoji jedinečnou individualitu.

Nakonec jsme všichni jedním. Jsme podpořeni univerzální energií v každém z nás. Ale zároveň je v každém z nás jedinečnost. Duše dvojčete je v určitém bodě spojení mezi individualitou a Jednotou. Je to jako most k Jednotě. Když se spojíte vědomě a fyzicky s vaší duší dvojčete, způsobíte stvoření něčeho nového: třetí energie zrozené z vašeho spojeného činu. Tato energie vždy pomáhá posílit mysl Jednoty ve větším měřítku jak ve dvou. Neboť jsouc na cestě zpět Domů, duše dvojčat se cítí inspirovány zakotvit energie lásky a Jednoty na Zemi a učiní tak způsobem, který se nejlépe slučuje s jejich jedinečnými talenty a schopnostmi. Tímto způsobem láska duší dvojčat vytváří most mezi „být jeden“ a „být Jeden“.

Existuje velmi hluboké spojení mezi dušemi dvojčat ale to se nemění nic na faktu, že jsou kompletní jednotky sami v sobě. Jejich znovu-spojení vytváří lásku a radost a jejich setkání zesiluje tvořivost a sebe-realizaci. Navzájem se podporují, aniž by upadli do emoční závislosti. Láska mezi dušemi dvojčat není zde pro to,aby každou duši učinila celistvou, ale aby vytvořila něco nového: namísto toho, aby se dva stali jedním, se dva stanou třemi.

Vyléčení bolesti z kosmického zrození

Setkáte se svojí duší dvojčete v určitém okamžiku. Prosím vás, ať je tato vědění pro vás dostačující. Nesnažte se vytvořit naděje či očekávání, které vás oddalují od zde a nyní. To, co je důležité v tomto okamžiku je to, abyste si plně uvědomili, že láska a bezpečí, které si tak silně přejete jsou přítomni ve vás. Klíčem je uvědomit si, že absolutní přijetí vám nikdy nemůže být dáno někým jiným, dokonce ani ne vaší duší dvojčete.

Nejenom v milostných vztazích, ale také ve vztazích rodič-dítě, existuje snaha najít absolutní jednotu či bezpečí jeden v druhém. Vezměte si rodiče, který se tajně snaží, aby jeho dítě splnilo sny, které sám nedokázal splnit. Či dítě, které pokračuje v úzké závislosti na rodičích když už je dospělé a považuje je za absolutní bezpečí.

Je důležité pochopit skrytou dynamiku a motivace ve svých vztazích a vyléčit je světlem svého vědomí. Vaše kosmická nostalgie nebude vyléčena nějakým vztahem. Jen vy sami ji můžete vyléčit a to plným uvědoměním toho, kým Jste. Tím, že si uvědomíte, kým Jste. Uvědoměním si vlastního světla, vší krásy a Božství. Taková je destinace vaší cesty.

Nevrátíte se do stavu Jednoty, do stejného, z něhož jste odešli. Pokrývka lásky, ze které jste se zrodili představovala vaši embryonální stádium. Teď se stáváte Božstvím v plné dospělosti. Vytvoříte pole lásky a absolutního bezpečí ze svého celého srdce a dovolíte ostatním toto sdílet bezpodmínečně. To je podstata Božství: bezpodmínečná láska, která září, tvoří a miluje bezpodmínečně.

Chtěl bych vás teď požádat, abyste několik okamžiků zůstali v tichu a pocítili vaše „Já“, vaši jedinečnou bytost uvnitř vás. Pokud jste obklopeni lidmi, pociťte velmi silně vaše „Já“ během několika okamžiků. Bezpodmínečně jste touto částí Božství. Není to něco, co vám může být odstraněno, je to nepopíratelná přítomnost která JE.

A teď, vnímejte, jak pro vás tato nepopíratelná část vaši „Přítomnosti Já Jsem“ může být zdrojem radosti a síly. Řekněte „ano“ zázraku svého vlastního Bytí. Ano, Já jsem Já. Jsem oddělen a jedinečný, mé osobní já. Můžu se hluboce znovu-spojit s ostatními, ale cítím vždy také to „já“. Myslíte si možná, že za tímto je samota a opuštěnost, ale prosím vás, buďte nad těmito myšlenkami, a pociťujte sílu a vitalitu, která je ve vás. Pokud řeknete skutečně „ano“ této své individualitě, poznáte důvěru sami v sebe. Na tomto základě vytvoříte láskyplné vztahy. Samota a opuštěnost zmizí.

Když vás přepadnou pocity samoty a opuštěnosti, vezměte své vnitřní dítě do své náruče. Viďte zranění v tomto dítěti. Sní o absolutním bezpečí, které jednou znalo, když bylo zárodkem. Chce spatřit se odrážet toto bezpečí na tváři vašeho partnera, vašeho dítěte, vašich rodičů, vašeho terapeuta. Ukažte tedy svojí tvář tomuto dítěti. Máte pro něj tvář anděla. Jedině vy sami můžete uzdravit toto dítě absolutním způsobem, o kterém jste kdy snili. Ani já, ani žádný jiný „mistr“ není schopen toto pro vás udělat. Můžeme vám pouze ukázat směr. Jste zachránci sami sobě.

Nakonec bych vás chtěl požádat, abyste na několik okamžiků cítili naše spojení. Když nejste fyzicky přítomni a čtete tento text, pociťujte naše spojení. Nesoustřeďte se teď na vaše „já“, ale na to, že jsme spolu. Pociťujte energii, která nás spojuje. Je to touha být celiství. Představte si teď, že jsme obklopeni nejsilnější energií, která existuje, energií vašich probuzených Já, energií anděla, kterým Jste. Dýchejme v této energii a hluboce vnímejme její sílu.

Děkuji za vaši přítomnost, Jeshua…

Pamela Kribbe 2006

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila z francouzského jazyka Mgr. Mirka Soukupová)

Vloženo 6. března 2009

Můžete mi říci, jak lze jednoduše zařídit, aby každý potkal svou dokonalou lásku? Odkud vzešla tato osoba a jaký je její vztah k nám?

ECP: Dvoupaprsek, dokonalá láska, se zrodila z prvotního útvaru vejcovitého tvaru naplněného bílým plamenem. Je to vajíčko světla, v kterém jsi stvořen v Centrálním Slunci, té nejvyšší koncentraci čistého Ducha ve vesmíru. Bůh vezme toto vajíčko a dá v něm vzniknout dvěma sférám světla. Každá z těchto sfér vypadá jako kauzální tělo nejvyššího vyjádření schématu vašeho skutečného Já. Představte si toto schéma dvakrát. Při sestupu z těchto světelných sfér do Hmoty, se pak rodí duše, které jsou protějšky těchto sfér Ducha. Jsou označovány jako dvoupaprsky, protože pocházejí z jediného prvotního světelného vajíčka. Elektronová Přítomnost takové duše je přesným duplikátem té druhé. Když duše sestupují do formy, jedna převezme kladnou, mužskou a druhá zápornou, ženskou polaritu. Vajíčko obsahuje unikátní vzor, je to detailní elektronový plán, který máš pouze ty a tvůj dvoupaprsek. Jsi Božím obrazem, protože z něho jsi byl stvořen. Nikdo v celém vesmíru nemůže sdílet tuto jedinečnost s tebou, protože ty jsi byl zrozen pouze jedenkrát, duchovně. My všichni jsme začínali dávno, v zlatých časech s dokonalou osobou, s naším dvoupaprskem, ale potom jsme si začali vytvářet karmu. Jak jsme upadali do nižších vibrací, byli jsme odděleni od našeho dvojpaprsku. Ztratili jsme fyzické vyjádření našeho božského protějšku v ráji a začali jsme s vytvářením závazků k ostatním lidem. A to je důvod, proč jsme si vtělení za vtělením volili různé partnery. Někteří z nich mohou být partnery duše, jiné vztahy jsou karmické. Doufejme, že děláme v těchto vztazích jen to nejlepší, rozvíjíme v nich lásku, protože jen tak docílíme konkrétního účelu a také vyrovnáme karmu. Zákon karmy vyžaduje, aby jsme nejprve splnili naše závazky z minulých vztahů. To je vždy naše prvotní povinnost. A to vás může oddalovat od vašeho dvojpaprsku po celé životy. Cílem je vyrovnat karmu, stát se čistým na cestě Ducha Svatého a dosáhnout znovusjednocení s Bohem a se svým dvoupaprskem. Šplhat nahoru po žebříku života zpět do Zdroje odkud pocházíme. A to je to dlouhý příběh o ztrátě na samém počátku bytí až k opětovnému shledání.
Karma je energie/vědomí v akci; zákon příčiny, následku a odplaty. Je také označován jako zákon karmického kola, který nařizuje, že cokoli provedeme nás uzavře do cyklického kruhu, dokud nedojde k jeho rozřešení. Pavel říká: „Co člověk zaseje, to také sklidí.“ Newton pozoroval, že pro každou akci existuje rovnocenná, opozitní reakce. Zákon karmy vyžaduje reinkarnaci duše, dokud není karmický cyklus vyrovnán. Takto život od života člověk určuje svůj osud svými činy, nevyjímaje jeho myšlenky, pocity, slova a skutky.

Zpět k otázce. Můžete objasnit rozdíl mezi dvoupaprskem a partnerem duše? Pochopila jsem, že když se nemůžete sjednotit se svým dvoupaprskem v tomto životě, můžete zatím najít partnera duše. Původně jsem myslela, že tyto dva pojmy jsou pouze rozdílným vyjádřením stejného konceptu.

ECP: Partner duše je osoba, s kterou můžete pracovat po mnoho století na stejných misích nebo na stejných iniciacích čaker – paralelní cesta vývoje duše. A ačkoli mohou být velmi přitahováni, pouta mezi partnery duše můžete v podstatě definovat více jako bratrský/sesterský vztah. Partneři duše mohou mít skvělá manželství i prožitek silného souznění v srdcích. Je zde vnímán pocit jsme kamarádi, jsme poutníci na společné cestě a co děláme, máme dělat společně.
Možná jste se sešli v mnoha životech a možná cítíte silnou vazbu. Ale pokud skutečně meditujete na niterné úrovni, víte, že tento vztah není nejvyšší nebo není tak hluboký jako vztah s osobou, která je vaším přímým protějškem – dvoupaprskem, kterého znáte jako vaše druhé Já od prvního momentu vašeho zrodu ve Velkém Centrálním Slunci. Máte jenom jeden dvoupaprsek, ale můžete spolupracovat s mnoha bratry a sestrami na různých místech. Řekněme, že si v tomto životě zvolíte úkol ovládat hudbu. Pravděpodobně se dáte dohromady s mnoha muzikanty a možná najdete někoho, s kým spolupracujete více, kdo je váš přítel a s kterým nesdílíte pouze lásku k harmonii, ale také skutečnou duševní komunikaci na stejné vlnové délce a vzájemně rozvíjíte stejnou čakru jednoho ze sedmi paprsků. Vašemu úsilí přichází požehnání z mocné Já Jsem Přítomnosti obou dvoupaprsků – tvého dvoupaprsku a dvoupaprsku druhé osoby. Tak to znamená partner duše – někdo, koho můžeš skutečně milovat, respektovat a sdílet s ním. Vztah dvou partnerů duše má co dočinění s čakrou „duchovního srdce“ – která obsahuje více než prosté emoce. Spojení je způsobeno spíše paralelním a vzájemným vývojem než stejným původem. Je to požehnaná zkušenost mít někoho, kdo je přítel (někdo, komu můžete důvěřovat a on zase vám) s kým sdílíte skutečnou oddanost společným cílům, stejně tak jako starostlivou péči.

Zpět k otázce. Je věk vodnáře dobou, kdy je více pravděpodobné, že potkáte svůj dvoupaprsek? Nebo jinými slovy, je možnost spojení sil setkáním s vlastním dvoupaprskem, které se stalo tobě s Markem Prophetem, druh energie, která je právě teď prospěšná pro tento svět?

ECP: Je velmi příznivá doba pro setkání s vlastním dvoupaprskem, protože je to přáním Velkého Bílého Bratrstva jako součást podpory tvé duše na cestě za jejím osvobozením, na které by jsi měl být spojen se svým protějškem k úžasné realizaci opravdové svobody, být tím, kým jsi v Bohu – ve vašich společných kauzálních tělech. Také, protože jsme v závěru věku ryb, předpokládá se, že vyrovnáme naši karmu. A tak můžeme překonat karmická manželství a manželství s partnery duše. Konec věku ryb je doba, kdy je možné vyrovnat velké množství karmy, a to je také důvod proč lidé v předchozím desetiletí radikálně změnily názor na partnerství – lidé měli potřebu reagovat a vyřešit stará skóre a pokračovat v hledání nejvyššího doplňku vyjádření jejich bytí na duchovní cestě. O vztah dvoupaprsků je dnes zvýšený zájem, protože to je vztah, který vám umožňuje naplnit velkou část našeho palčivého osudu. Bůh to ví. Bůh podporuje opravdové vztahy dvoupaprsků a partnerů duše, protože na začátku nás Bůh stvořil k tomu milovat jeden druhého, stejně jako On miluje nás.

Zpět k otázce. Co je prvním krokem, který je třeba podniknout, když chceme nalézt svůj dvoupaprsek?

ECP: Nejdříve musíte sjednotit vaši Já Jsem Přítomnost a Kristovo vědomí. To je vnitřní polarita. To je to nejúžasnější, nejintenzivnější a nejpožehnanější sjednocení, které můžeme zažít. To je cíl Cesty. Když dosáhnete sjednocení s vaší Božskou podstatou, vstupujete tím také do nejužšího spojení s bílým plamenem v jádru vašeho bytí, skrz které naleznete toho jednoho jediného, který s vámi byl na samém začátku. Váš vztah s vaším dvoupaprskem začal nejprve v úžasném vajíčku z bílého plamene, který se zdvojil ve dvě sféry Božské identity. Nyní, můžete rozvinout polaritu v člověku s vaším dvoupaprskem, s partnerem duše nebo s kýmkoli jiným. Měli jste zkušenosti z mnoha životů, v kterých jste byli přitahováni lidmi, s kterými se můžete setkávat i v tomto životě. Ale ta jediná polarita je z původního světelného vajíčka, ta Elektronová Přítomnost, je ta z vašeho dvoupaprsku. Tímto způsobem je hluboká opravdovost jedinečnosti dvoupaprsků zakořeněna velmi hluboko v Božské podstatě. Tak je sjednocení s Bohem skutečnou cestou a skutečným hledáním. Důvod, proč jsme rozděleni od našeho dvoupaprsku v čase a prostoru je díky našim inkarnacím ve fyzické úrovni. Odchýlili jsme se od naší původní Jedinečnosti a zapletli se do dalších vztahů, další karmy. Tak se možná cítíte dychtiví a osamělí v davu, protože polovina vašeho duchovního bytí je neznámo kde. Ale chápejte, můžete sedět vedle svého dvoupaprsku a nikdo o tom nemá ani tušení, protože jste byli rozděleni po mnoha tisíců let a nepoznáte se díky závoji karmy. A pak je to tragédie hledání a hledání a neuvědomování si, že dvoupaprsek je, mysticky myšleno, nalezení sám sebe. Pokud člověk nenalezl vlastní spiritualitu, není schopen rozeznat, že „Jediný samotný, jsem já sám,“ jak píseň pokračuje. Nyní, pokud je tvůj dvoupaprsek vzestoupen, už skutečně s jeho/její Já Jsem Přítomností, tíhneš k tomu cítit se více celistvý, protože tvůj dvoupaprsek dosáhl boží jednoty. Pokud je tvoj dvoupaprsek na stejné úrovni ve znalostech a vtělení, můžete se vzájemně nalézt. Pokud má dvoupaprsek méně znalostí a je více pozemsky vázán, možná v sobě nalezneš velkou dichitonomii – miluješ Cestu, ale musíš se ponořit do astrálního moře, protože někde v pozemských a iluzorních podmínkách je tvoje druhá polovička, ke které cítíš oddanost zachránit ji a pozvednout.

Zpět k otázce. Při hledání svého dvouparsku doporučuješ neúčastnit se jiných vztahů? – Řekněme, že někoho potkáš a rozhodneš se společně strávit pouze omezený čas, protože vnímáš, že to není to pravé pro manželství. Doporučuješ nezačínat takové vztahy?

ECP: Myslím, že je to vaše individuální svobodná vůle, vaše osobní rozhodnutí. Pokud zamýšlíte jít po Cestě a směřovat k Bohu a k více trvalým věcem, musíte si uvědomit, že navázání takových vztahů bere čas a energii a určité množství vašich osobních vstupů, protože každé přátelství vyžaduje vklad sebe samého. Pro toto vtělení jste dostali pouze energii, čas a prostor – je to jako bankovní účet. Každý se sám musí rozhodnout, jak chce naložit se svým životem a životní silou – se svým bankovním účtem. Můj názor je, že pokud jste vázáni nebo při nejmenším usazeni v nesprávném vztahu, můžete svůj dvoupaprsek minout. Jeden z důvodů proč jsme odděleni od našeho dvoupaprsku je fakt, že Zákon nás nutí manifestovat nejprve celistvost našeho vlastního nitra. Celistvost je magnet a ta magnetizuje naši celistvost. Takže pokud je naše vědomí nekompletní nebo pokud máme v mysli ukryty záznamy smutku nebo bolesti nebo smrt nebo umírání nebo problémy z neodpuštění k vašemu dvoupaprsku z minulých životů, je to v nás samotných a blokuje to nalezení dokonalého spojení. Tak můžeme strávit spoustu času přecházením ze vztahu do vztahu a vlastně nikdy nedojít k sjednocení – sjednocení, po kterém toužíme, které je první s naší milovanou Já Jsem Přítomností a poté, skrze Světlo, s naším dvoupaprskem. Slova Ježíše v tomto případě zní skutečně pravdivě. Řekl: „ Hledejte nejdříve království Boha a jeho spravedlivost a všechny tyto věci budou vám dány.“ Tuto větu jsem se naučila, když jsem byla ještě malé dítě a pomáhala mi po celá dlouhá léta. Předtím, než jsem potkala svůj dvoupaprsek – kterým je Mark Prophet, jak víte – dospěla jsem k závěru, vzhledem k tomu, že jsem na spirituální cestě, věřím v Nanebevzestoupené Mistry, věřím v karmu a reinkarnaci, žádný muž mě vůbec nebude chtít. Byla jsem definitivně přesvědčena, že budu svobodná po celý zbytek mého života. A šla jsem přímo do srdce poznání Saint Germaina, Mistrů, nalezení mé mise a služby. Během usilování o poznání co je má mise, jsem narazila na osobu, která měla stejnou misi – Marka Propheta. Nikdy bych ho nenalezla, pokud bych nejdříve nehledala uvědomění Boha a jeho spravedlivost. Nyní, když jste se setkali se svým dvoupaprskem, ještě neznamená, že všechno bude nádherné. Můžeme uniknout ze spojení kvůli konfliktní karmě, osobnosti a astrologickým vzorcům. Já jsem si připomněla minulé životy s Markem řady století předtím, kdy upřednostňoval ostatní přede mnou a bylo to pro mě docela bolestivé čelit těmto záznamům. Uvědomila jsem si, přestože jsem měla smysl pro lásku a odpuštění, že zde zůstalo trochu pocitů záště a trápení. Uvědomila jsem si, že to musím očistit fialovým plamenem, protože jinak by to zasahovalo do našeho současného vztahu. A tak jsem se toho vzdala a náš vztah byl vyléčen. To co zjišťujeme je, že můžeme stát tváří tvář našemu dvoupaprsku, ale pokud nemáme touhu dát, milovat a obětovat, nebude náš vztah úspěšný, nebudeme mít úspěšné manželství a nebudeme zastupovat Otce/Matku Boha našim dětem, kteří v nás musí mít příklad harmonie. Viděla jsem dvoupaprsky, kteří se navzájem nepoznali a šli dál po svých rozdělených cestách, protože byli tak zahleděni do sebe a zachyceni do svých vlastních problémů. Viděla jsem další manželství, kde tvrdě bojovali, protože se nevzdali svého ega kvůli iluzi skvělejší a vyšší lásky. To je tak destruktivní a tak zbytečné!

Zpět k otázce. Říkáš, že dvoupaprsky se navzájem nemusí poznat. V kterém bodu tedy dojde k sjednocení? Co můžeme dělat? Zdá se nevyhnutelné, že v určitém bodu znovusjednocení nastane.

ECP: Můžete zavolat Boha, „Ukaž mi, kdo je můj dvoupaprsek.“ Ale rozvoj vašich vnitřních schopností, vašeho vnitřního vědění, přichází skrze vzývání, skrze používání fialového plamene. Je to nejúčinnější prostředek na planetě k spirituálnímu rozvoji. Bude to vrchol všech ostatních duchovních cest, meditací, forem, asán, kterými projdete. Pokud budete používat fialový plamen pilně, zaznamenáte to. Samozřejmě, váš dvoupaprsek vás má poznat také, to je další důležitý důvod k vzývání fialového plamene.
Protože mu můžete celý den říkat, „Ty jsi můj dvoupaprsek,“ a on může říci, „ Ztracený, jak víš“. Nejrychlejší cesta, kterou znám, jak toho dosáhnout, je vzývání. Věřte mi, když vám říkám, že zde není nic skvělejšího než věda mluveného Slova. Přeji vám, abyste mě všichni mohli vidět před 25 lety a akceleraci mého života a Boha ve mně jen díky vědě mluveného Slova a požehnané podpoře Mistrů.

Zpět k otázce. Ráda bych měla nějaké vodítko, jak rozpoznat svůj dvoupaprsek od falešného. Nedávno jsem byla zasnoubená a uvědomila jsem si, že přítel má nějaké vlastnosti, pro které bych s ním nemohla žít. Nicméně měl také řadu dobrých vlastností. Bylo to velmi těžké se od něho odloučit. Myslím, že jsem udělala moudré rozhodnutí, ale ráda bych měla nějaké vodítko.

ECP: Dobrá. Většina lidí má dobré i špatné vlastnosti. A obecně je rozhodnutí o našem partnerství založeno na tom, zda jsme schopni za těchto podmínek s danou osobou žít a za okolnosti, že nás pojí velká láska. Určit, kdo je náš dvoupaprsek pomocí dobrých a špatných lidských vlastností není bezpečná metoda, protože znalost dvoupapsrku je velmi niterná záležitost.
Téměř nejlepší je zavřít oči, zvnitřnit se a sledovat plamen srdce. Někdy může být vnější testování a analyzování chybné. To co můžeme udělat, je jít do srdce srdcí. Manželství je něco jako absolutní závazek, obzvláště pokud jste na Cestě. To opravňuje předcházející období samoty, motliteb, postění se, volání k Archandělu Michaelovi, aby nás ochránil před tím, před čím nás varuje svatý Pavel: „ Nebuďte nerovní spojeni dohromady…kvůli čemu spojovat světlo s temnotou? “ a „Nezamotejte se opět do jařma otroctví.“ Chápejte, že známkou opravdové lásky je svoboda, ne omezování pravdy vaší nebo druhých. A pak vám to Bůh řekne, tedy jestli mu dáte příležitost. Pokud to nechcete vědět, protože toužíte po určité osobě víc, než chcete znát Pravdu, pak se můžete dostat do potíží. Takže nechala jsi oči otevřené, byla jste poctivá – „Miluji tuto osobu, ale s těmito zlozvyky opravdu nemůžu žít.“ Pak to vypadá jako dobré rozhodnutí.

Zpět k otázce. Díky akceleraci, o které jsme hovořili, a konci věku Ryb, jsme předurčení setkat se s naším dvoupaprskem v tomto životě?

ECP: Předně, každý si musí uvědomit, že statisticky dáno a ze zákona pravděpodobnosti, ne každého dvoupaprsek je v odpovídajícím věku, je volný, je vtělený a nutně volající potom se stát někoho doplňkem. Váš dvoupaprsek může být Vzestoupený Mistr, váš dvoupaprsek může být dítě, váš dvoupaprsek může být v jiných oktávách světla čekající na opětovné zrození na Zem. A tak doufáme, že náš dvoupaprsek může být zde, ale musíme být připraveni, samozřejmě. Pro případ, že není našim osudem setkat se ním v tomto životě, i v tomto případě je stále hlavním cílem sjednocení s Bohem, následování Ztraceného Učení Ježíše, který nás učil vedle Vzestoupených Mistrů, pozvednutí a oslavování vlastního světla a svého dvoupaprsku, a to i tehdy, když není s námi. Protože, jak jinak, realita dvouparsku není pouhé maso a krev hmoty. Dvoupapsek je bytost, která se na vnitřní úrovni, na úrovni kauzálního těla od nás nikdy neoddělila – ten, kdo je vždy uvnitř našeho srdce. To, o čem mluvíme, je pouze o vnějším oddělení. To je to, co je tak bolestivé. Když už je zřejmé, že božím plánem není setkat se v tomto životě s vlastním doupaprskem, neznamená to, že Bůh nám neposkytne partnera, druha, manžela, manželku. Bude to možná partner duše, osoba, s kterou jste byli velmi dobří přátele po dlouhou dobu. Někdo o koho se hluboce zajímáme, někdo s kým můžeme dokončit zvolený úkol. Vztah, který je duševně uspokojivý, protože je zaměřený na splnění určitého plánu. Je také možné, že máte karmu, která nemůže být vyrovnána žádným jiným způsobem než manželstvím. Takové manželství může být uspokojující díky lekcím, kterým se v něm máte naučit skrze lásku, kterou v něm dáváte dětem a všem ostatním. A tak kromě našeho volání po dvojparsku k tomu tedy potřebujeme i soulad s Božím plánem. Jaký je náš boží plán? Kdo je nám předurčen k založení rodiny nebo s kým máme obchodovat, dělat to nebo tamto?
Myslím si, že volání k Bohu a vzývání na Cestě jsou tou nejlepší pojistkou pro nejlepší možný výsledek za předpokladu, že jsme se dostali z vlivu předchozích kol. Nyní už nikdy nezaujmete osobu takových kvalit jako když jsme měli bloky, strachy a všechny druhy různých schizmat v duši, protože zaujmete pouze takové osoby, jako jsme vy sami. Pak budete dva na rozřešení problémů. Myslím si, že by jste se měli uvolnit a radovat se, protože se můžete radovat v Bohu.

Zpět k otázce. Vadí to, pokud se neshledáme se svým dvoupaprskem? Je to něco, co je nezbytné? Myslím to v tom smyslu, pokud se neshledáme, zda to zpomalí náš vývoj?

ECP: Jak víte naše životní plány jsou velmi spletité. Sestoupili jsme do vtělení s určitým úkolem. Máme vyrovnat mnoho účtů a přijmout zodpovědnosti, které jsme předtím prostě vypustili. Někdy je třeba dostat se přes mnoho záležitostí ještě před tím, než přijde na řadu setkání s naším dvoupaprskem. Může to být chlapec odvedle, kterého známe celý svůj život. Ale nejdříve je třeba odstranit z cesty všechno ostatní. To je pro každého rozdílné. Někdy je naprosto nezbytné, aby jste nalezli svůj dvoupaprsek, ale někdy to pro tento život není v plánu. Chápejte, co musíte pochopit je, že Ježíš řekl, dny budou zkráceny kvůli volbě a zkrácení dnů znamená akceleraci cyklů. Více cyklů z minulosti znamená více podnětů, které jste si stanovili dokončit (přeměnit nebo vyřešit) a tím více podnětů které mohou vlastně urychlit tvůj život. Jinými slovy, v tomto životě můžeš udělat víc s použitím fialového plamene, než jsi mohl za normálních podmínek v předchozích životech. Ve vašem životě se nic nezmění bez svatého ohně. Doporučuji si přečíst knihu „The Science of the Spoken Word“ od Marka Propheta a mě – skvělé, máš jednu! Je to kniha pro dvoupaprsky, protože ti dává každodenní nástroj k přeměně karmy fialovým plamenem v souladu s tvojí službou životu. Můžete psát dopisy Bohu. Fungují. Napište je, založte do své Bible a pak na svůj osobní oltář, kde se modlíte nebo meditujete. Potom požádejte Boha, pokud je to Jeho vůle a v souladu s božím plánem, aby vás potěšil a odhalil, kdo je váš dvoupaprsek a jak můžete spolupracovat na vnitřních nebo vnějších úrovních s touto osobou.

Zpět k otázce. Je možné říci, že pokud se inkarnujete jako žena, tak napříč všemi inkarnacemi budete vždy žena?

ECP: Ne. Měníme mužské i ženské inkarnace. Polarita Ducha je jedna věc, ale v této oktávě bytí je naší zkouškou rozvinutí obou, tedy mužských i ženských charakteristik.

Zpět k otázce. Musíš si vzít někoho s kým máš společnou karmu? A co je to karmické manželství?

ECP: Nemusíš si někoho vzít, jen abys vyrovnala karmu, pokud to zvládáš jinak. Můžeš mít karmu, která manželství nařizuje, to je pak karmické manželství, ale máš také karmu s mnoha jinými lidmi, které si nemusíš brát, aby byla karma vyrovnána. Nyní, když se vdáš – a já osobně věřím, že vztah by měl být v manželství naplněn, pokud manželé hodlají být trpěliví – vezmeš na sebe karmu někoho jiného. A to je skutečný význam slibu před oltářem: „V nemoci a ve zdraví“ myšleno v karmických cyklech. To je tedy závažnost manželského slibu a důvod proč se lidé mohou manželství bránit. Odtud vzešla fráze „Líbánky skončily“. Když se na někoho podíváš, poté co jsi vše ostatní promyslela, musíš si říct, „Chci sdílet karmu tohoto člověka?“ Karma je okolnost. Typ osoby, problémy které řeší nebo záležitosti, ve kterých se angažují, dokonce jejich profese, je jejich karmou. Možná potkáte v životě lidi, s kterými jsme byli manželé v předchozích životech. Karmická pouta, hluboká emocionální pouta a nevyřešené vztahy, to vše obvykle křižuje naši cestu v tomto daném životě. To, s čím se musíme v tomto životě vypořádat, rozhodla Svatá Kristova Přítomnost a Karmická rada. Nejlepší způsob jak se s nimi vypořádat, je používat často fialový plamen a modlit se, aby byla naše karma vyrovnána a vrátit zpět do proudu života – našim duším, našim kauzálním tělům – dar lásky z naší Já Jsem Přítomnosti, aby byly zaplaceny všechny dluhy. Karma ti brání nalézt dokonalého druha a měla by jsi vědět, že fialový plamen vyvolaný ze svatého srdce Ježíše a Saint Germaina (Saint Joseph) je vše pohlcující oheň Svatého Ducha, který vyrovnává karmu.

Zpět k otázce. Co s tím, když jsme v karmickém manželství?

ECP: Žádný z nás skutečně neví do čeho vstupujeme a kdy vstoupíme do vztahu nebo manželství. Lidé rostou a cyklus za cyklem a během let je karma přehrána. Věci, které jsme v lidech neviděli se mohou vynořit později. Vztah může přinést situace, které by nikdo nikdy nečekal. Takže někdy je to pouto, které trvá a někdy je to karmické manželství.

Zpět k otázce. Co se vztahem, který nás odděluje od našeho dvoupaprsku nebo slouží k vyrovnání karmy? Pokud je v něm spousty problému, je dobré se rozejít?

ECP: Tak sem směřujeme. Rada zhrzeným milencům! Dobrá, možná ano nebo také ne. Věřím v práci – v pilnou práci – v manželství. A věřím, že by jsme vždy měli milovat v každé osobě Boha. Jsme oddaní Bohu nebo dvoupaprsku a všichni by jsme se měli pokusit na našem manželství zapracovat. A pokud nepracujeme, měli by jsme být právě tak chytří, abychom to poznali a modlit se za to a pochopit, že pokud to nepřekročíme a vytvoříme si další karmu, plýtváme oběma životy, naším i partnera, zatímco by jsme mohli vykonat hodně dobrého bez dalšího zatěžování vztahu, které očividně nevede ani jednu stranu konstruktivním směrem.
Osobně si myslím, že v problémovém vztahu, který je komplikovaný a zdánlivě bez šance, by jsme měli dělat to, co řekl Ježíš – modli se a posti se. A hovořím o postění se fialovým plamenem, dynamickým vzýváním Svatého Ducha, stejně tak jako vodou s trochou citrónové nebo jablečně nebo mrkvové šťávy po několik dní. Zatímco si pročišťuješ svoji hlavu, nalaď se na Boha a opravdově hledej odpověď na tvé otázky v duši.

Zpět k otázce. Co je fialový plamen? Jak je schopný přeměnit karmu? V čem je jeho síla? Je to živá bytost? Nebo jak to dělá?

ECP: Dobrá, fialový plamen byl přislíben ve Starém i Novém Zákonu. Je to svatý oheň. Mojžíš vypovídá jako očitý svědek. Říká, „ Bůh je pohlcující oheň.“ A Pavel říká, že svatý oheň by měl zkusit pracovat každý člověk. Dobře, Bůh se zřejmě nechystá nás strávit, své děti, tak co tedy stravuje se svým ohněm? Stravuje naše hříchy, naše konflikty, problémy, naši karmu. Bůh řekl, že v tamtěch dnech „Nebudu si pamatovat jejich hříchy více.“ Je také prorokováno v Knize Zjevení, že jakmile sedmý anděl začne znít, Bůh ukončí svá tajemství.
Sedmým andělem je Mistr Saint Germain, představitel hierarchie ve věku vodnáře, ten který nám přináší fialový plamen. Dar fialového plamene je výjimkou pro věk vodnáře. Je to plamen svobody, odpuštění a alchymie. A když je plamen vzýván, prochází skrz podvědomí a ve spojení s vaším plným vědomím, vaši láskou, vaši dobrou prací Bohu a lidem, fialový plamen jako zprostředkovatel Svatého Ducha spaluje všechny záznamy minulosti. Tímto způsobem dosahujeme osvobození na Západě tohoto věku. Tomu odpovídá cesta, kterou učili jogíni a avataři jako cestu k osvobození duše. Je správná doba vzývat fialový plamen mantrou, kterou si všichni můžete zapamatovat velmi snadno:
„Já jsem bytost fialového plamene. Já jsem čistota, kterou Bůh žádá!“ Opakujme to všichni společně. Já jsem bytost fialového plamene! Já jsem čistota, kterou Bůh žádá! (12x). Když použijete jméno Boha, Já Jsem, používáte jméno, které Bůh předal Mojžíšovi. Je to síla svatého jména, která uvolňuje světlo z tvého kauzálního těla. Protože váš dvoupaprsek má kauzální tělo s identickým elektronovým vzorem – blueprint (ačkoliv od okamžiku stvoření si každý sám vyvíjí vlastní individualitu), můžeš také stáhnout fialový plamen z kauzálního těla tvého dvoupaprsku. Nebo můžeš poskytnout fialový plamen svému dvojpaprsku. Pak říkej: „Můj dvoupaprsek je bytost fialového plamene! Můj dvoupaprsek je čistota, kterou Bůh žádá!“ To je rozkaz, který můžete přikázat. Pak říkejte: Ve jménu Ježíše Krista, Já volávám fialový plamen ze srdce Saint Germaina, Mistra sedmého paprsku, Velkého Bílého Bratrstva a z našich kauzálních těl a v mém jménu a jménu mého dvoupaprsku, kdekoliv milovaný může být v nekonečných světech. Ve jménu Svatého Ducha, Já nařizuji: Můj dvoupaprsek je bytost fialového plamene! Můj dvoupaprsek je čistota, kterou Bůh žádá! (řekněte to nejméně devětkrát). Příkaz nebo „mantra“ je klíč, který odemyká světlo vašeho kauzálního těla a způsobuje jeho sestup do fyzické manifestace. Vy všichni máte své poklady uchovávané v ráji. Vaše pozitivní skutky, pozitivní karma z minulých životů – každé pozitivní momentum: všechno je zaznamenáno tam v těchto duhových sférách světla. Ve fialové sféře je uchováno veškeré momentum fialového plamene který jsi kdy volal, společně s každou službou a zasvěcení sedmému paprsku. Když vyvoláváte fialový plamen své momentum fialového plamene vám také posílají Mistři fialového plamene, kteří slouží Zemi a jejímu vývoji. Ve skutečnosti si můžete vizualizovat váš božský doplněk planoucí fialovým plamenem zatímco voláte toto: Můj dvoupaprsek je bytost fialového plamene! Můj dvoupaprsek je čistota, kterou Bůh žádá! (9x)

Zpět k otázce: Existuje něco konkrétního co můžeme udělat, abychom ochránili náš dvoupaprsek?

Rozhodně. Máte oprávnění, mimořádné oprávnění vzývat ochranu vašeho dvoupaprsku, protože jste spojeni na zmíněné úrovni kauzálního těla. Můžete říkat:
„Ve jménu mé Mocné Já Jsem Přítomnosti, nyní já volám o vítězství mého dvoupaprsku, o osvobození mého dvoupaprsku silou mocného modrého plamene a mečem archanděla Michaela. Legie světla, vstupte do akce teď hned! A kdekoli můj dvoupaprsek je, osvoboďte jej/ji a učiňte jej/ji volným. Osvoboďte mě a učiňte mě volnou. Osvoboďte nás k naplnění Božího plánu a k dosažení jednoty v úrovni Krista a v úrovni našich čaker. A jestliže to je vůle Boží, sjednoťte nás v naší celoživotní službě. My děkujeme vám a přijímáme to jako splněné v této hodině v plné síle podle Boží vůle. Amen.“
Pak si vizualizujete modrý plamen a archanděla Michaela a jeho modro-světelné anděle kolem sebe a vašeho dvoupaprsku. Poté můžete následně 15-20 minut vzývat fialový plamen pro vás i váš dvoupaprsek – k příčině a jádru všeho toho co stojí mezi vámi a vaší dokonalou láskou. A toto je něco, co můžete dělat tak často, jak budete chtít. Jestliže tato vzývání a vizualizaci budete dělat denně, vystavíte Momentum síly s anděly prvního a sedmého paprsku, kteří vám a vašemu dvoupaprsku budou pomáhat ve všech možných směrech.

Vzývání může být užito na všechno. Můžete zvolit jakékoliv vzývání a po úvodní formuli předat modlitbu Ježíši, Bohu nebo vaší Mocné Já Jsem Přítomnosti a požadovat osvobození vašeho dvoupaprsku jestliže ten je ve fyzickém ztělesnění a jestliže to je vůle Boží, že vy dva se máte setkat. Setkání, samozřejmě, není jediným cílem. Cílem má být modlitba, aby váš dvoupaprsek nalezl Boha a dosáhnul znovusjednocení s Bohem, protože to je skutečné místo setkání dvoupaprsků. Tak určitá vzývání, která činíte, budou pomáhat vašemu dvoupaprsku stejně tak, jako pomáhají vám-jestliže vzýváte fialový plamen pro svobodu nebo modrý plamen pro ochranu nebo zelené plameny pro léčení, zlatý plamen osvícení pro řešení problémů, a tak dále. Pak svěřte udržování vaší lásky Bohu a jděte se věnovat službě osvobodit celý život. Protože kde milujete, kde sloužíte, kde dáváte, všechny vaše energie jsou také dostupné vašemu dvoupaprsku. Tak všechno pozitivní co vy děláte, právě tak pomůže vašemu dvoupaprsku a pomáhá vyrovnávat vaší karmu – a tak můžete přijít k tomu bodu velkého znovuspojení, které je pouze začátkem. Vy a váš dvoupaprsek jste předurčeni kráčet spolu celou věčností, solárním světlem, stát se zodpovědnými jako kmotři životních proudů a evolucí za tímto systémem světů. Tam kde je nekonečno možností. A jednou – jste volni bez řetězů karmy a bez kola znovuzrození, budete volni k naplnění vašeho osudu -společně, světy bez konců…

Vloženo 3. prosince 2008

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila z angl.originálu od Elizabeth Claire Prophet – Hanka M. – překlad je starý přibližně 3 roky – ale neustále aktuální – a já touto cestou Hance M. z celého srdce děkuji, vím, že mnoha z vás tyto informace pomohou stejně tak, jako tomu bylo v mém případě…. Zuzana S.)

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).