Energetické terapie

Energetické terapie

 

Reiki

Reiki je životní energie dosažitelná lidem. Reiki je zázračná a posvátná energie Vesmíru,která udržuje všechen život. Reiki je japonské slovo, Rei znamená univerzální,životadárný, inteligentní, Ki překládáme jako energie, síla. Jde tedy o inteligentní energii, která „ví“, jak a kde působit.

V Sanskrtě (staroindický jazyk) je výraz Reiki totožný s pojmem láska. Láska je nejsilnější vibrací v celém Vesmíru. Je základem všech vibrací. Proto Reiki propojuje člověka s jeho původem – se základem všech vibrací – s Nejvyšší Inteligencí Vesmíru. Pro práci s Reiki platí pravidlo: Ten, kdo energii přijímá, sám na podvědomé úrovni rozhoduje, kolik životní energie lze přijmout. Tato síla se do těla „nevtlačuje“, přijímající ji do sebe „nasává“.

Léčení energiemi je metoda přikládání rukou, při níž jsou předávány různé druhy léčivých energií z terapeuta na léčeného. Energie se aplikují přes ruce terapeuta přímo na nemocná místa organismu nebo se provádí celková terapie, kdy se sestavou pozic rukou působí na organismus jako celek. Nemůžeme jejich působením ublížit. Energie budou působit přesně tam, kde to vaše tělo a potřebuje.

Klient by měl počítat s tím, že odstranění energetického bloku se samozřejmě projeví i v jeho běžném životě ve formě rozproudění  stagnující energie (například v oblasti jeho postojů k životu, emocí,  vztahů atd.). Získává tak znovu příležitost – v souladu s řádem harmonického rozvoje svého vědomí  – opětovně  vyřešit záležitost, jež  byla původní příčinou této blokády.

Terapie s energií Reiki vede k hlubokému uvolnění vyvolanému cíleným kontaktem s vesmírnou energií, z níž si bereme vlivem působení terapeuta Reiki více než obvykle. Uzdravující procesy vyvolané díky energii Reiki se vždy pohybují ve směru harmonie a jednoty, což nemusí znamenat, že bude jednota a harmonie nastolena ihned po první terapii. Je-li síla lásky obsažená v en. Reiki přijímána, potom pravidelný kontakt vyvolá ve všech rovinách procesy odstraňující jedy a naplňuje člověka čistou vesmírnou energií nejvyššího vědomí – láskou.

 • navozuje hlubokou relaxaci a pomáhá tak tělu uvolnit stres a napětí
 • podporuje imunitní systém
 • podporuje uzdravení i při závažných onemocněních jako srdeční a mozkové příhody, rakovina, roztroušená skleróza atd.
 • urychluje zotavení po operacích a úrazech
 • pomáhá tělu při čištění od toxinů, omezuje nepříjemné vedlejší účinky léků
 • urychluje čištění a zotavení organismu po chemoterapiích, ozařování, narkózách a jiných organismus zatěžujících procesech
 • prospívá v těhotenství
 • harmonizuje veškeré procesy v těle
 • odstraňuje energetické bloky
 • napomáhá duchovnímu růstu a emočnímu čištění
 • pomáhá při chronických potížích a poraněních
 • ulevuje od bolestí
 •  nevhodné pro osoby užívající antidepresiva

Není lehké se zbavit nemoci či poruchy, která se objevila po dlouhých letech špatných vlivů a návyků proto ani při léčení energiemi nemůžeme očekávat okamžitý zázrak. Chce to čas a trpělivost. Díky přijímání léčivých energií se umožní postupné odbourávání příčin vnějších potíží a energeticky poškozených částí organismu a jejich regenerace.

Pět životních zásad Reiki podle dr. Mikao Usui:

Právě dnes se nerozčiluj.
Právě dnes si nedělej starosti.
Právě dnes buď vděčný.
Právě dnes konej svoji práci poctivě.
Právě dnes buď přívětivý k druhým.

 

 

Atlantský léčebný systém AROLO

Atlantský léčebný systém je jemný druh diagnostiky a energetického léčení, která definuje energetickou hladinu, na níž je příčina onemocnění. Přes jemné energetické toky pak cíleně působí na porušené energetické hladiny. Za pomoci tohoto systému  můžeme otestovat, zda lék,který užíváme je pro naše uzdravení vhodný, případně doporučit jiný(bylinky, vitamíny, minerály, homeopatii….ap.) a jeho přesné dávkování.

Diagnostika se provádí za pomoci kineziologického testu svalového napětí paže.

 

 

Shamballa

Díky channelingu paní June Stephanston bylo umožněno řídícím bytostem sedmého paprsku a Tvůrcům křídel předat lidem dar těchto energetických sil o vyšších vibracích se schopností uvádět fyzické tělo i energetické pole do rovnováhy. Řád Mistrů Shambally 1024 pochází z hvězdného systému Sírius B, z dob dávno před zřízením starodávných pozemských kolonií Lemurie nebo Atlantidy. Je určen k léčení zvířat i lidí.

Shamballa podporuje a urychluje duchovní vývoj člověka. Vede nás k poznání nás samých k celistvosti našeho bytí. Poznáme, že jsme součástí tvořící jeden celek i svůj božský zdroj- Já Jsem Přítomnost.

Technika terapie Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, ač je prováděna formou mini-naladění samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k intenzivnímu vzestupu všech energetických polí absolventa i klienta – fyzického, duševního i duchovního.

Shamballa 1024 pomáhá aktivovat dokonalost lidského těla a uvádí je na vyšší frekvenční úroveň, umožňuje tak jednotlivcům posun k jejich vlastním vyšším frekvenčním aspektům. Symboly též dávají možnost přístupu k energiím mnoha krystalů a kamenů využívaných v rámci tohoto systému Ti z vás, kteří získali či přijímají symboly Shambally 1024, jsou ve značné výhodě, pokud se týká rozšíření působení vědomí ve vyšších dimenzích bytí. Symboly Shambally 1024 samy o sobě vyvolávají v lidském těle, v lidském vědomí (je-li na tyto vysoké frekvence připraveno), i v celém energetickém poli frekvence, jež pomohou pozvednout úroveň působení z 3D na vyšší dimenzionální pásma.

 

 

Čakry                          

Čakry jsou životně důležitá energetická centra v těle, která ovlivňují různé aspekty našeho života. Jsou to energetické víry, které ovládají naše fyzické, emocionální, mentální a duchovní blaho. Z neurofyzického hlediska představují čakry nervové pleteně, vycházející z páteřního kanálu a endokrinních žláz, které se spojují s vnitřními orgány. Každá čakra se otevírá na těle vepředu i vzadu. Přední čakry mají spojitost s emocemi a zadní s vůlí člověka, ale všech sedm čaker se otevírá, aby energie mohla proudit z aury dovnitř i ven. Energie má vždy určitou formu, kterou přijímáme prostřednictvím smyslů a využíváním svých intuitivních sil. Čakry pohlcují vesmírnou energii, mění ji na dílčí části a pak ji energetickými drahami zvanými „nádí“ posílají do nervového systému, endokrinních žláz a krve, odkud je tělo vyživováno.

Každá čakra má svojí energetickou vibraci. Jestliže je vibrační kmitočet zablokován nebo čakra rotuje jiným směrem, rovnováha v čakrách je narušena. Jestliže je přirozený tok energie zadržován, např. když potlačujeme city nebo ze strachu tlumíme své jednání, ovlivní to naše fyzické a éterické tělo, které následně vytvoří v tkáních ochrannou bariéru. Abychom si udrželi optimální zdraví, energie v našem systému musí neustále proudit, utlumený tok může přispět ke špatnému zdraví. Nemoc těla je zapříčiněna nerovnováhou energie, blokádami energetického toku.

Přes čakry se můžeme rozvíjet, léčit, kladně působit na své okolí, ale také se účinně bránit proti „ škůdcům“ ve svém okolí. Vše vyžaduje „pouze“ úsilí a cvičení. Samozřejmě musíme přidat touhu se zlepšit. Bez této hnací síly nemůžeme nic a budeme pouze zklamáni, že vlastně „nic“ nefunguje.

 

Harmonizace čaker

Harmonizace čaker je proces, při kterém pomáháte otevřít své čakry tak, aby jimi mohla dostatečně proudit energie a Váš život se stal harmonickým a šťastným. Harmonizace čaker je možná několika různými způsoby. Můžete poslouchat hudbu a harmonizovat pomocí barev spojených s jednotlivými čakrami, absolvovat ošetření nebo zasvěcení Reiki, meditovat. Pomoci může i energetická masáž čaker.

První čakra

„Tak pravil Zeus: „ Pojď, půjdeme, kořen ve mně probouzí chuť, zplodíme héroda…“

První čakra je Muladhara, která se též nazývá kořenová nebo základní. Je spojena s kostrčí a otevírá se směrem dolů. Aktivní čakra svítí ohnivě červeně. První čakře je přiřazen element Země a smyslová funkce čich.

Do působnosti prví čakry patří všechny základní individuální i všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této planetě. Do oblasti působení patří také budování existence, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita – tělesná funkce a prostředek k plození dětí.

Nemoci spojené s první čakrou:

První čakra ovlivňuje pohlavní orgány- varlata, prostatu, dělohu vaječníky, nerovnováha se projevuje nízkým libidem. Reguluje krevní oběh, teplotu, růst u dětí, pevné kosti a zdravé svaly. Při nadměrné otevřené čakře se objevuje závislost na materiálních věcech a lakomství. Při nedostatku energie se objevuje strach, nízká sebedůvěra.

 • Finance- peníze, úspory, placení účtů, hospodaření, hazardní hry.
 • Kariéra- strach z budoucnosti, pocit jestli je vaše práce pro vás ta pravá a jestli jste za ní dobře finančně ohodnoceni
 • Fyzické bezpečí- pocit bezpečí nebo ohrožení
 • Uspokojování fyzických potřeb- dostatek jídla, a ošacení pro vás i blízké
 • Majetek- nábytek, šperky, dopravní prostředky…

Druhá čakra

„Každé uzdravení záleží na víře…“

Druhá čakra se nazývá Svadhistana. Můžeme ji též nazývat sakrální nebo centrum kříže. Nachází se nad pohlavními orgány a je spojena s křížovou kostí. Barva druhé čakry je oranžová a je jí přiřazen element voda. Smyslová funkce chuť.

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil.

Rozhodujícím způsobem ovlivňuje mezilidské vztahy, obzvláště k druhému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdávání se ohraničeného ega.

Nemoci spojené s druhou čakrou:

Druhá čakra souvisí s močovým měchýřem, ledvinami, slezinou, nadledvinkami a dolními končetinami. Nedostatečná činnost se projevuje sexuálními poruchami, velkou sebekritičností, nadměrná stimulace se projevuje emoční labilitou a závislostí na sexu.

 • Touha po uspokojení fyzických potřeb- jídlo, pití, sex
 • Závislosti- na jídle, alkoholu nebo jiných drogách
 • Tělo- spánek, životní styl, zdraví, hmotnost, myšlenky týkající se vzhledu

Třetí čakra

„Měj slunce ve svém srdci…“

Třetí čakra je Manipura, čakra solar-plexus. Nachází se přibližně dva prsty nad pupkem. Barva třetí čakry je žlutá až zlatožlutá. Element třetí čakry je oheň a smyslová funkce zrak.

Základním principem je utváření bytí. Je centrem kterým přijímáme sluneční energii a která též vyživuje éterické vibrační pole a dodává  vitalitu fyzickému tělu. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.  Pro člověka je to místo, kde nachází svoji společenskou identifikaci a hledá její potvrzení svojí silou, vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo přizpůsobení se společenským normám.

Čakrou solar-plexu vnímáme také vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Hrozí-li nebezpečí, čakra se bezděčně stáhne, což je její přechodný obranný mechanismus.

Nemoci spojené s třetí čakrou:

Třetí čakra je propojena se žaludkem, slinivkou břišní, tenkým a tlustým střevem, játry a žlučníkem. Oslabená čakra se projevuje nejistotou a obavami z kritiky, nadměrná stimulace pak kritičností k ostatním, majetnictvím, přílišnou pracovitostí.

 • Síla a moc- strach z moci nebo naopak mít větší moc, strach z autorit, posedlost silou a mocí
 • Ovládání- strach z ovládání ostatními, strach ze ztráty kontroly, touha po sebeovládání, touha mít kontrolu nad danou situací nebo ostatními lidmi

Čtvrtá čakra

„Existuje pouze jedna velká moc na Zemi – a tou je láska.“

Čtvrtá čakra se nazývá Anaháta, čakra srdce nebo srdeční centrum. Umístěná je uprostřed hrudi ve výši srdce. Barva čtvrté čakry je zelená, růžová nebo zlatá. Jako element jí náleží vzduch a smyslová funkce hmat.

Základním principem je odevzdanost.

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními-duchovními. Úloha srdečního centra je sjednocovat skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce.

Srdeční čakra je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky. Pomocí ní se také můžeme spojit s univerzální částí naší duše.

Nemoci spojené se čtvrtou čakrou:

Čtvrtá čakra se vztahuje k brzlíku, oběhovému systému, srdci a plicím. Zablokovaná čakra se projevuje sebelítostí a neschopností milovat. Stimulovaná čakra se projevuje podmíněnou láskou a citovým chladem.

 • Mezilidské vztahy- vztah s matkou, otcem, prarodiči, sourozenci i ostatními členy rodiny, přáteli, spolupracovníky…. i s cizími lidmi, obavy ohledně dávání nebo přijímání lásky
 • Láska- božská láska pocházející z našeho vyššího Já, romantická platonická láska
 • Připoutanost k lidem- spoluzávislost, nefunkční vztah založený na závislosti nebo posedlost jinou osobou
 • Milosrdnost nebo nemilosrdnost- k jiné osobě nebo sobě, vůči Zemi, jinému národu, organizaci..

Pátá čakra

„Člověka neznečišťuje to, co do něj vchází, nýbrž to, co z něj vychází.“

Pátá čakra je krční, nazývána též Višuddhi a říká se jí komunikační centrum. Nachází se mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří, její barva je světle modrá, stříbrná nebo zelenavě modrá. Element této čakry je éter, smyslová funkce sluch. Základním principem páté čakry je rezonance s Bytím.

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Slouží jako most mezi myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně. Přes krční čakru vyjadřujeme vše co nás žije- smích, pláč, radost i lásku, stejně jako strach a vztek, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, naše vnímání světa.

Pátou čakrou nasloucháme vnitřním hlasům Stvoření. Tudy vnímáme také naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším, uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci.

Nemoci spojené s pátou čakrou:

Pátá čakra ovlivňuje hlasivky, štítnou žlázu a příštítná tělíska. Blok v této čakře se projeví nespolehlivostí, špatným vyjadřováním, tlakem a bolestí v oblasti hrdla. Nadměrná stimulace se projevuje arogancí, mnohomluvností a tvrdohlavostí.

 • Pravdomluvnost- vůči sobě, svým blízkým, klientům, spolupracovníkům..
 • Komunikace- včetně zpěvu, psaného i mluveného projevu, umělecké tvorby a učení jiných lidí
 • Schopnost říci si o své potřeby- Bohu, svým blízkým, zaměstnavateli, spolupracovníkům, sobě samým

Šestá čakra

„Myšlenky jsou svobodné…“

Šestá čakra Adžňa, čakra čela, nazývaná „třetí oko“, oko moudrosti. Třetí čakra je umístěná uprostřed čela, jeden prst nad kořenem nosu. Barva čakry je indigově modrá, žlutá nebo fialová. V této čakře jsou „obsaženy“všechny smyslové funkce a také nadsmyslové vnímání. Základním principem čakry je poznání bytí.

Šestá čakra je sídlem vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Šestá čakra je sídlem všech uvědomovacích procesů, máme zde schopnost k projevení až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Většina myšlenek, které určují náš život je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky.