Metamorfní technika

Metamorfní technika – jemná masáž

Odstraňování duševních bloků

Metamorfní technika je jedinečná technika pro uvolnění všech duševních bloků získaných od okamžiku početí po porod.

Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůně) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky. Je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. V průběhu devíti měsíců těhotenství se tvoří potenciál lidského života. Vše, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období včetně traumat a psychických stresů matky, vytváří bloky na toku přirozené základní síly člověka.

Tyto traumata se stávají základem „schémat, neboli programů“, která se pak v našem životě objevují, neustále nás ovlivňují a to nejen z hlediska zdravotního. Projevují se v našem celkovém přístupu k životním situacím.

Nepřijetí těhotenství, existenční strachy, partnerské problémy, různé stresy nebo obavy matky z porodu, které dítě vnímá jako svoje  vlastní, jsou vtištěny do buněčné paměti. Tyto informace se podvědomě promítají do dalšího života a odrážejí se v praktickém životě na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

60 min…. 400,- Kč

Pro koho je Metamorfní technika vhodná?

Je vhodná pro děti i dospělé, kdo cítí, že si nese jakékoliv stopy z tohoto období. (pocity, Informace z vyprávění, nechtěné děti, jiné pohlaví dítěte než bylo očekáváno, dvojčata, udržované těhotenství, těžko řešitelné a neustále se opakující životní situace, úmrtí v rodině v tomto období, apod.)

Výborná pro hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné matky a zdraví vývoj jejich miminek. Je úspěšná při řešení problémů i velmi starého původu.

V náročných životních chvílích – nové zaměstnání, stěhování, rozvod, úmrtí blízké osoby, problémy v práci…

MT vytváří cestu k osvobození se od starých bloků, a to jak fyzických tak psychických, je to cesta rozvoje a růstu. Pomáhá vzít sílu do vlastních rukou a umožňuje dát směr našim životům.

Má trvalý, hluboký a nenásilný účinek.

Metamorfika se aplikuje prostřednictvím jemných dotyků na reflexních zónách- bodech

Je velmi příjemná, uvolňující. Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí.

Metamorfní technika podporuje zdraví, sílu, pohodu a plné využití vlastních schopností a tvořivosti.

Při prvním ošetření je vhodné zopakovat ošetření 1 x týdně minimálně 4x, pro úplné uvolnění bloků, volba je však vždy na klientovi. Tato metoda nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech. Energie si sama řídí celý proces.

MT není ani léčbou ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technikou, která pomáhá dát nový impuls naší vlastní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít náš potenciál.

Je založena na principu uvolnění energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí po narození, které se fixují na reflexní zónu páteře chodidel, rukou a hlavy.

Metoda se dělí na tři různé oblasti:

  • Linie nohy – vyjadřují prenatální vzorce bytí
  • Linie hlavy – vyjadřují vzorce myšlení
  • Linie ruky – vyjadřují konání a změny vzorců myšlení

Zakladatel terapie

Britský naturopat a reflexolog Robert St. John (1914-1996) patřil k jedněm z nejzkušenějších terapeutů. Tušil, že mnohé potíže souvisejí s energetickými bloky, které se „ukotvily“ na úrovni spinálních (míšních) nervů. Rozhodl se proto soustředit se při své práci pouze na reflexní zónu páteře a studovat při tom psychologicko-emoční účinek tohoto typu ošetřování. Pozoroval a vyhodnocoval charakteristiky chodidel i lidí, kterým tato chodidla patřila, a dospěl k velmi překvapivým závěrům. Na reflexní zóně páteře (najdeme ji na vnitřní straně chodidla v oblasti mezi palcem a patou) pravidelně nacházel body, jež se od ostatních částí dané zóny určitým způsobem lišily. Byly citlivější a jakoby „napjatější“.

Otcovský a mateřský princip

St. John se velmi často setkával s pacienty, kteří mívali otlaky nebo silně zrohovatělou kůži v oblasti paty. Tito lidé měli jedno společné: jejich vztah s matkou (a k matce) nebyl zcela ideální. Oblast paty byla proto později nazvána „mateřský princip“. Zajímalo ho tedy, kde se nachází podobný znak související s figurou otce. Jeho umístění nakonec našel na kloubu palce chodidla. Tato zóna pak byla nazvána „otcovský princip“. Je nutné doplnit, že bloky v „mateřském principu“ se úzce nespojují pouze s konkrétní osobou matky, ale zároveň i s mateřským aspektem každého z nás, tedy schopností přijímat, o někoho se starat, vyživovat (ve všech směrech) sebe sama i ostatní, s naší vnímavostí, správným postojem k realitě, a tedy i naším bytím „nohama na zemi“. Bloky „otcovského principu“ stejně tak nesouvisejí pouze s otcem jako takovým, ale i s problémy ve vztazích s autoritami. Vážou se také k právu a k rozhodnutí být sami sebou.

Otisky vývoje organismu

Přesvědčil se, že chodidlo nevypovídá pouze o tělesném aspektu jedince, ale i o zvláštnostech jeho mentálního a emočního postoje k životu. Pochopil, že na dané reflexní zóně můžeme sledovat celý dlouhý časový úsek: okamžik početí, po kterém následuje prenatální vývoj a nakonec i samotný moment narození. Došlo mu, co odlišné body na reflexní zóně páteře znamenají. Body odpovídají nesmírně důležitým mezníkům vývoje dítěte v lůně matky.

Bod 6, 7, 8 – karma, osud, minulé životy – body na hlavě – thalamus, hypotalamus, hypofýza. Zde začíná duše svou cestu do těla. V tomto období ještě není duše spojena s tělem, leží mimo životní vzorce spojené s tělem. Tyto body jsou důležité pro získání nových náhledů, které potřebujeme k rozpoznání a zrušení životních vzorců.

 Bod 5 – bod inkarnace – (zóna kloubu palce, první krční obratel) odpovídá okamžiku početí až po osmý týden embryonálního vývoje, kdy se plod soustředí na „konstrukci“ vlastního fyzického těla. Fyzicky se toto období vztahuje k oblasti krku a přechodu mezi páteří a lebkou.

Bod 4 – 2. – 3. měsíc –je plod kompletní, i když samozřejmě ještě ne zcela vyvinutý. Dívá se na svou dosavadní „práci“ a je s ní více či méně spokojený. Pozitivní či negativní charakter tohoto momentu jej pak provází do dalšího života a ovlivňuje jeho úctu k sobě samému. Fyzicky tato fáze souvisí s hrudním košem, plícemi a srdcem.

Bod 3 – střed těhotenství –  vývoj pokračuje růstem plodu, který je v kontaktu se svým vlastním mikrokosmem. V období prvního pohybu v mateřském lůně si začíná uvědomovat existenci vnějšího světa. Pocity, jež prožívá, pak ovlivňují jeho mentální postoj vůči ostatním a světu jako takovému. Toto období fyzicky souvisí se středem těla, slezinou, slinivkou, játry, žlučníkem.

Bod 2 – období před porodem – 33. týden (první křížový obratel) je „přípravné“ období před narozením. „Ochota“ dítěte narodit se je ovlivněná jeho předchozími zkušenostmi. Fyzicky toto období souvisí s pánví, rozmnožovacími orgány, vaječníky a dělohou.

 Bod 1 – bod zrození – poslední, pátá etapa, je pak narození (spodní část křížové kosti). Jedná se o moment velké změny, rozhodnutí se k akci. Provázejí jej pocity strachu, izolace, paniky nebo štěstí a expanze. Fyzicky souvisí toto období s pánevními kostmi, dolním koncem páteře, kostrčí a nohama.

Dítě se v prenatálním období zcela identifikuje s pocity matky, nedokáže se ještě od nich oddělit a prožívá je jakoby za své. Automaticky si je ukládá do buněčné paměti jako zkušenost. Pocity matky, prožívané v období těhotenství, ať už souvisely s čímkoli, se tak stávají základními pocity a životním programem dítěte. To je většinou poté prožívá po celý svůj další život i v dospělosti, a to i přesto, že životní situace může být dávno úplně jiná a tyhle pocity jsou již neadekvátní. Stejné pocity často pak přenáší i na své potomky a tak vzniká základ toho, že se v rodinách vyskytují stále dokola stejné problémy, nemoci, strachy, apod., často po několik generací zpět.

Metamorfóza

Robert St. John zjistil, že jemnou masáží reflexní oblasti páteře můžeme působit právě na energetické bloky, které se v daném období utvořily. Nové pojetí reflexologie označil jako prenatální terapie, později metamorfóza. (Druhý název lépe vystihuje její silný účinek na proces změn. Odlišuje také lépe tuto techniku od metod souvisejících s přípravami na porod.) Na jím vytyčených reflexních zónách páteře chodidel (vnitřní strana), rukou (podél palce, směrem k zápěstí) a hlavě (od fontanely směrem k šíji a uším) ji pak také začal se skutečně velkým úspěchem provádět. A nové nebylo pouze „ideologické“ pojetí terapie, ale i „styl“ jejího aplikování.

Princip ošetřování

Bloky, jež se utvořily v prenatálním období, jsou základem „schémat“, která se pak v našem životě objevují a neustále jej ovlivňují a to nejen z hlediska zdravotního. V podstatě jsou to naše postoje k životu a životním situacím. Stejné je to u emocí, které jsou spojené s okamžikem narození: trauma dítěte z porodu, přerušení spojení s matkou. K tomu ještě přičtěme pocity, jež zažívá rodička a dítě je velmi dobře vnímá: obavy z porodu, bolesti, napětí, panika. Tato traumata promítáme i do dalšího života, prožíváme je nanovo. Není se pak co divit, že situace životních přechodů z jedné fáze do druhé (např. osamostatnění se od rodičů, manželství, narození vlastních dětí, změna zaměstnání nebo třeba stěhování, náhlá nemoc) s námi vždy pořádně otřesou.

Metamorfní technika v praxi

Uvolněním energetického bloku v oblasti páteře ovlivníme jak zdraví, tak i psychiku člověka. Aplikace metody je skutečně téměř univerzální. Není ovšem terapií v úzkém slova smyslu. Nezaměřuje se přímo na léčení potíží, přestože jejich léčbu ovlivňuje nesmírně pozitivně. Toto jemné ošetřování využívá vrozené inteligence a schopnosti regenerace každého organismu, která pak dovoluje dané problémy řešit (a vyřešit). Dobře se doplňuje se všemi ostatními terapiemi – a to nejen holistické medicíny.