Bachovy květové esence

Bachovy květové esence

Bachovy esence, mají blahodárné účinky na zdraví. Jejich tvůrcem je doktor Edward Bach. Bachovy esence přináší úlevu, vnitřní klid a harmonii při všech krizových situacích, se kterými se můžete setkat. Bachovy esence jsou tvořeny komplexem výtažků z 38 rostlin. Léčí člověka jako celek, na rozdíl od některých léků, které řeší pouze důsledky nemoci.

Jsou prokázány pozitivní účinky Bachových esencí při stresu a depresích, stavech zoufalství nebo paniky, při nervozitě a nespavosti. Jsou řešením i některých fóbií jako je strach z cestování, z výšek nebo z uzavřených prostor. Bachovy esence již dokázali pomoci mnoha lidem. Svěřte jim proto svůj problém i vy. Myšlenkou tohoto systému je jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého. Bach rozdělil všech 38 esencí do sedmi skupin podle jejich určení: strach, nejistota, nedostatek zájmu o současné události, osamělost, přecitlivělost na vlivy a myšlenky, beznaděj a malomyslnost a přílišná starost o ostatní. Všech 38 esencí může být tedy použito jako léky náladové, některé jsou ale navíc ještě typové, tedy určené pro různé druhy osobností.

Bachovy esence nám pomáhají vyrovnat se s tím, co nás trápí. Umožňují nový pohled na sebe samé i svět kolem nás. Odkrývají to, kým skutečně jsme a pomáhají nám hledat smysl a cíl naší cesty životem, léčit naši duši. Náš stav mohou ovlivnit pouze pozitivně. Bachovy esence není možné předávkovat. Nemají žádné nežádoucí vedlejší účinky. Jsou čistě přírodní léčbou.

Čelit svým strachům

2. TOPOL OSIKA- Populus tremula

Neznámý, bezdůvodný strach, náhlá úzkost, noční můry, panika.

Fyzické příznaky tohoto strachu zahrnují náhlé návaly potu, třes, husí kůži, noční můry, nespavost., bezdůvodný pocit ohrožení.

Esence pomůže nastolit vnitřní klid.

 

6. SLÍIVA TŘEŠŇOVÁ- Prunus cerasifera

Strach ze ztráty sebekontroly, strach z ublížení sobě i jiným, sebevražedné myšlenky, nedostatek emocionální kontroly s projevy vzteku a násilí.

Esence pomůže získat kontrolu nad svými pocity, schopnost myslet a jednat v klidu.

20. KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ- Mimulus guttalus

Specifické, identifikovatelné strachy a úzkosti.

Esence Kejklířky pomůže odstranit strach ze známých věcí- ze tmy, zvířat, společenských událostí, mluvení na veřejnosti, ztráty zaměstnání..

Kejklířka pomůže čelit těmto obavám a úzkostem, dodává odvahu a sebedůvěru.

25. ČERVENÝ KAŠTAN- Aesculus carnea

Přehnané obavy, zájem, starostlivost o ostatní. „Vždy se obávající nejhoršího, a vždy očekávající neštěstí ostatních.“

Esence pomůže zachovat klid i v případě nutnosti. Vyzařovat pozitivní myšlenky a pocity.

26. DEVATERNÍK PENÍZKOVÝ- Helianthemum nummulariu

Extrémní stra

ch, hrůza, panika, které nemusí mít racionální vysvětlení, ale jsou  reálné- strašidelné sny, noční můry, úzkost v krizových nebo psychických situacích.

Devaterník je esence „nouze“.

Esence probudí osobní vůli a vnitřní odvahu, uleví od návalů paniky.

Žít naplno

7. POUPĚ JÍROVCE- Aesculus hippocastanum

Při opakování stejných chyb, nepoučení se z lekcí minulých.

Esence pomůže analyzovat a poučit se z vlastních činů a chování v minulosti.

Pomáhá při překonání špatných návyků- kouření,  alkoholismus…

9. BÍLÁ LESNÍ RÉVA- Clematis vitalba

Při neschopnosti soustředit se, nezájmu o okolní svět, nedostatku vitality, snění za bílého dne.

Esence zlepšuje paměť a koncentraci, úspěšně se může použít při učení a přípravě na zkoušky. Umožní zájem o okolní dění a o důležité věci.

16. ZIMOLEZ KOZÍ LIST- Lonicera caprifolium

Při pocitech nostalgie, vzhlížení k minulosti a minulým úspěchům. Stesk po domově např. při stěhování, dětí na táboře.

Esence pomůže žít v přítomnosti, poučit se z minulých věcí bez lítosti a lpění a na nich.

21. HOŘČICE DIVOKÁ- Sinapsis arvensis 

Při pocitech beznaděje, smutku, melancholie, deprese bez jasných příčin.

Esence pomůže stabilizovat vnitřní klid a mír.

23. OLIVA- Olea europia

Při pocitech fyzického i psychického vyčerpání, velké potřebě spánku.

Esence pomůže obnovit vitalitu a sílu. Umožňuje rozpoznat varování, abychom se nepřepínali.

35. BÍLÝ NEBO KOŇSKÝ KAŠTAN- Aesculus hippocastanum 

Při pocitech stále se vracejících nechtěných myšlenek, které se stále vracejí.

Esence pomůže se zklidnit, pročistit, soustředit mysl.

37. PLANÁ NEBO ŠÍPKOVÁ RUŽE- Rosa canina

Při pocitech vnitřní rezignace, nezájmu a apatie o cokoliv, ztráta radosti ze života a vnitřní motivace, zármutek, poddávání se svému osudu (neuspokojivému povolání, chronické nemoci, nešťastnému manželství)

Esence pomůže znovu objevit radost a zájem o život.

Přiblížit se ostatním

18. NETÝKAVKA ŽLÁZONOSNÁ- Impatiens glandulifera

Při podráždění, nervozitě, napětí, netrpělivosti, neklidu.
Pomáhá navrátit  shovívavost , porozumění a vlídnost.

Lidé tohoto typu rychle mluví, chodí, přemýšlí, pracují. Vadí jim pomalost spolupracovníků, proto si raději všechno udělají sami svým tempem. Tito lidé mohou mít výbuchy hněvu, které rychle pomíjejí. Netýkavka zklidňuje, zvyšuje trpělivost, pomáhá i hyperaktivním a neposedným dětem.

14. SKOTSKÝ VŘES- Calluna vulgarit

Při posedlosti pouze svými problémy, mluvení stále o sobě a neustálé touze po společnosti, strach z osamocení. Mnozí z těchto lidí jsou hypochondry, kteří zveličují své problémy.
Pomáhá navrátit klid, pohodu a získat schopnost zajímat se o ostatní a o své okolí.

Vřes jim pomůže vcítit se do ostatních a naslouchat jim.

34. ŽEBRATKA BAHENNÍ- Hottonia palustris

Při vnitřní uzavřenosti, zármutku, obtížném navazováním kontaktů. 

Lidé typu žebratky se neradi otevírají lidem kolem sebe (mají pocity určité nadřazenosti), obtížně navazují kontakty. Svá trápení uzavírají v sobě a nespoléhají na podporu druhých.
Pomáhá podpořit vnitřní pohodu, klid, sebevědomí a posílit moudrost.

Tato esence dává vřelejší vztah o ostatním, kterým můžou pomoci svými znalostmi a moudrostí. žebratka jim umožní rozhodnout se, kdy se uzavřít a kdy otevřít..

Znát svou vlastní mysl

5. ROŽEC- Ceratostigma willmottiana

Nedůvěra ve vlastní úsudek, nebo rozhodnutí. Nejisté měnící se názory, neustálé dotazová se o radu a schválení u druhých.

Esence pomáhá zvyšovat vlastní sebedůvěru a věřit vlastní intuici.

12.  HOŘEC- Gentiana amarella

Při nedostatku víry a sebedůvěry, ztráta odvahy v důsledku nezdaru.

Esence podporuje optimismus, umožňuje věřit v úspěch v započatých věcech, umožňuje překonávat překážky.

13.  HLODAŠ- Ulex europaeus 

Při pesimismu a ztrátě víry v lepší budoucnost. Deprese, beznaděj v důsledku toho že se v našem životě něco pokazilo.

Esence obnovuje touhu a víru nastolit emoční rovnováhu, vrátit naději.

17. HABR- Caprinus betulas

Při pocitu únavy, bez životní síly, síly ke splnění každodenních úkolů, odkládání věcí, ranní únavy po nočním odpočinku.

Esence stimuluje mysl ( soustředění), „vyčistí hlavu“, pomůže navrátit energii.

28. CHMEREK ROČNÍ- Scleranthus annuus

Při neschopnosti se rozhodnout mezi několika možnostmi, neschopnost věřit svému úsudku, nejistota, neklidná mysl, výkyvy nálad.

Esence podporuje klidné rozumné rozhodnutí, soustředěnou mysl.

36. SVEŘEP VĚTEVNATÝ- Bromus ramosus

Při pocitech nejistoty a neschopnosti najít správný směr v životě. Při pocitu nedostatku naplnění, dosáhnout vytoužených cílů.

Esence pomůže stanovit jasné cíle a jasný pohled na věc, cílevědomě jít za svým životním cílem.

Najít radost a naději

10. PLANÉ JABLKO- Malus pumila 

Při pocitech neustálého nepořádku, nečistoty, špatných představ o sobě, svého vzhledu, sebenenávisti . . . . Je vhodnou esencí pro lidi posedlé čistotou, pořádkem a detaily (puntičkáři) nebo pro ty, kteří si ošklivý vlastní tělo. Jabloň se indikuje i lidem s alergiemi, ekzémy,  astmatem..

Pomáhá posílit sebevědomí a čistý pohled na svou osobnost.

U kožních problémů lze použít i zevní roztok. (několik kapek do vody) nebo jako obklad či do koupele (10 kapek).

11. JILM- Ulmus procera

užívat max. 4 hodiny před spaním

Pro úspěšné lidi, s velkou vyčerpávající zodpovědností, při pocitech další nezvladatelnosti. Jilm je na přechodný stav únavy z přepracování, nedostatku sebevědomí, návaly beznaděje u lidí, kteří jsou zpravidla velice schopní a výkonní.

Pomáhá posílit zapálení pro zodpovědnost a důvěru ve své schopnost.  Jilm těmto lidem navrátí pocit sebevědomí a síly. Učí je nenabírat si více práce, než zvládnou a aby byli schopni věnovat se i svým vlastním potřebám. Tlumí přehnaný pocit odpovědnosti a dává pocit, že vše zvládneme.

19. MODŘÍN- Larix decidula

Při ztrátě sebedůvěry a pocitech méněcennosti, očekávání neúspěchu, neschopnosti spolehnou se na sebe.

Pomáhá dodat sebedůvěru a chuť zvládnout cokoliv.

Tato esence pomáhá získat sebedůvěru před zkouškami, před pohovorem s budoucím zaměstnavatelem, před vystoupením apod. Modřín zvedne sebevědomí a schopnost nechat se vést svým vyšším JÁ. Vhodná  při problémech s potencí.

22. DUB- Quercus robur

Při malomyslnosti, zoufalství, depresi, přepracovanosti, dlouhodobém napětí, sklíčenosti, vyčerpanosti. Dub je určen pro silné a vytrvalé jedince, kteří přehlížejí svoji únavu, nemoci a strasti. Přepínají své síly, cítí se nepostradatelní, často jsou workoholiky. I při nemoci a vyčerpání si nedopřejí odpočinku. Tito lidé potřebují dub, když ztrácejí vnitřní sílu a cítí únavu, eventuálně se hroutí.

Pomáhá získat silnou vůli, vytrvalost, spolehlivost. Tato esence jim navrací odolnost a sílu proti stresu. Přitom však je učí nepřepínat své síly a dopřát si odpočinku, když je to zapotřebí.

24. SKOTSKÁ SOSNA- Pinus sylvestris

Při pocitech viny i za druhé, časté výčitky svědomí, bezcennosti, lpění na minulých chybách, nedostatek sebelásky.  Tito lidé stále nejsou sami se sebou spokojeni (např.: děti autoritativních rodičů). Někteří tito lidé se stále za něco omlouvají, sami sobě něco vyčítají. Velmi časté je tu vědomé nebo nevědomé sebe trestání.

Borovice pomáhá sebe přijetí bez výčitek., pocitů viny. Dává schopnost přejít od pasivity se sebeobviňováním k aktivní zodpovědnosti. Dr. Bach napsal: „Sebemenší náznak odsuzování sebe či druhých znamená odsuzování Vesmírného tvoření lásky a omezuje naši moc umožnit vesmírné lásce, aby skrze nás proudila do ostatních.“

29. SNĚDEK OKOLIČNATÝ- Ornithogalum umbellatum

Po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní zmatenosti. Tato esence pomáhá neutralizovat následky šoku a traumat – ať se jedná o mentální nebo fyzické. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala i když ideální je použití esence ihned po traumatu (nehody, rozvod rodičů, špatná zpráva a další).

Pomáhá dodat rovnováhu a harmonii, jak fyzickou tak duševní.

Esence velmi účinně tiší i zármutek pozůstalých při úmrtí někoho blízkého.

30. JEDLÝ KAŠTAN- Castanea sativa

Při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. „zahnání do kouta“ Kaštanovník je vhodný při extrémní mentální úzkosti, na naprostou beznaděj, kdy člověk má pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světélko na konci tunelu. Lidé, kteří potřebují  tuto esenci mívají velmi těžké deprese, pocit osamění a naprosté beznaděje, cítí se být na pokraji zhroucení.

Pomáhá „rozsvítit světlo v temnotě“ a najít správnou cestu, pomáhá osvobodit se z beznaděje, i když se vnější okolnosti nezměnily, mohou jim nyní čelit s optimismem a klidnou myslí. Tato esence může pomoci rozhodnout se ve vývoji (např.: vymanit se z mnohaletého nesnesitelného partnerství). Esence může pomoci těm, kteří se domnívají, že je Bůh opustil, navrací důvěru v Boha. U těchto lidí se stává, že své obavy skrývají.

38. ŽLUTÁ VRBA- Salix vitellina 

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování ostatních. Vrba je esencí pro zatrpklé, zahořklé, ukřivděné. Tito lidé mají pocit, že jsou obětí osudu někoho jiného. Ostatní za to kritizují a napadají. Nepřejí druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. Často to bývají deprimovaní  lidé,  kteří kolem sebe šíří pesimismus.

Esence pomáhá získat trpělivost a pochopení svého okol, dodá životní optimismus, schopnost odpouštět a zapomenout na minulé nespravedlnosti, dodá odpovědnost a konstruktivní myšlení.

Žít a nechat žít

3. BUK LESNÍ-  Fagus sylvatica

Při přílišné kritice a netoleranci k ostatním, odsuzování a aroganci.

Buk lesní je vhodnou esencí pro ty, kteří neustále kritizují, netolerují chyby ostatních nebo jsou arogantní. Tito lidé mohou mít i pocit vlastní nadřazenosti, myslí si, že jen oni mají pravdu.

Esence pomáhá vidět svět hezčíma a milejšíma očima – vidět na světě více dobra.

Tato esence dopřeje pochopit a být tolerantními. Dr. Bach k této esenci řekl: „To málo, co můžeme vědět a vidět, jsou jen malé fragmenty z Velkého Plánu všech věcí, proto nemůžeme z hlediska našich malinkých znalostí chápat, jak VELKÝ PLÁN pracuje“.

8. ČEKANKA- Chickorium intybus

Při sebelítosti, panovačnosti, při vyžadování vlastní pozornosti, při citovém vydírání. Čekanka je vhodná pro ty, kteří se přehnaně starají o druhé ve snaze si je připoutat a vlastnit je. Nevděk v nich pak vyvolává sebelítost, pláč … Tito lidé mívají velmi silnou vůli a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich hodnotám, často se pletou do cizích věcí, sekýrují apod. Je to úžasná esence pro děti, které vyžadují neustálou pozornost rodičů a nedovedou se od nich odpoutat (př.: první  den v MŠ nebo ZŠ).

Tato esence pomáhá ke skutečné nesobecké upřímné lásce, učí dávat bez očekávání protihodnoty. Působením esence jsou tito lidé schopni „vysvobodit“ své blízké tak, aby mohli žít svůj vlastní život.

27. VODA Z PRAMENU

Při kladení na sebe přehnaných požadavků, puntičkářství a při neschopnosti flexibility, mučednictví. Pro přísně pedantické (až asketické) vůči sobě i jiným. Lidé tohoto typu jsou často dogmatičtí, nespokojení a zklamaní i sami sebou (často tuhá páteř, klouby). Usilují o dokonalost a touží být příkladem pro druhé. Často se přepracovávají a kladou na sebe vysoké požadavky

Esence pomáhá posílit všeobecný rozhled a porozumění  uvolnit  se od strohého sevření dogmat přehnaných požadavků na sebe, pomůže jim k větší pružnosti a přizpůsobivosti – k vnitřní svobodě.

31. SPORÝŠ LÉKAŘSKÝ- Verbena officinalis

Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit svět Sporýš je na přílišné nadšení až fanatismus – člověk tohoto typu chce předělat svět k obrazu svému a jiné vehementně přesvědčuje pro své myšlenky. Tím ztrácí spoustu energie, kterou do svého přesvědčování vkládají. Nadměrné množství energie vynakládají do všeho, do čeho se pustí a často se tím přepínají. Berou si na sebe příliš mnoho úkolů. Tito lidé mají velké ideály, pro které jsou ochotni se obětovat. Bývají podráždění, frustrovaní, ztuhlí.

Esence pomáhá posílit pokoru a dodat klid a vnitřní pohodu, k uvědomění, že každý člověk chce jít svou vlastní cestou a není třeba nikomu nic vnucovat.

32. VINNÁ RÉVA- Vitis vinifera

Při přehnané dominanci, násilnických sklonech a přehnaných požadavcích. Člověk typu vinné révy chce ostatním velet, často je tyranem a despotou (bývá na delší užívání). Tito lidé se domnívají, že vědí vše nejlépe a ostatní ponižují. Neberou na vědomí přání a názory druhých a chtějí naprostou poslušnost.

Réva naučí lidi využívat vůdcovských schopností bez ovládání druhých, aby mohli být moudrými milujícími rodiči, učiteli, šéfy….. Někdy potřebují vinnou révu i děti, které šikanují spolužáky nebo se pokouší velet rodičům.

Zůstat sám sebou

4. ZEMĚŽLUČ- Centaurium umbellatum

Pro ty, co neumějí říci ne, neumí požádat o pomoc a podřizují se jiným. Často se nechávají ostatními využívat, bývají v podřízeném postavení, někteří se nechají přímo zotročit. Často jim pak bývá líto, že zmrhali vlastní životní cíle a poslání.
Esence pomáhá podpořit vlastní aktivitu a pozitivní přístup. Těmto lidem pomůže, aby dokázali vyjádřit a bránit své vlastní názory a potřeby. Pomůže jim jít vlastní cestou bez omezování jinými lidmi nebo jejich názory.

15. CESMÍNA OSTROLISTÁ- Ilex axuifolium

Při častých návalech žárlivosti, hněvu, podezíravosti a nedůvěře. Esence je na vztek, který přechází v nenávist, žárlivost, závist a zášť. Stejně jako listy cesmíny i negativní stav této esence je pichlavý, bodavý. Je to vynikající esence pro děti, které žárlí na svého sourozence.

Pomáhá dosáhnout vítězství láskou k ostatním.

Cesmína pomáhá proměnit negativní emoce na všeobjímající  láskou.  Pomáhá dětem při záchvatech negativních nálad. Dr. Bach o cesmíně napsal:“Cesmína otevírá srdce a sjednocuje nás s Božskou láskou“.

33. VLAŠSKÝ OŘECH- Juglans regia

Při strachu a neschopnosti vyrovnat se s novou situací a změnou. Esence pomáhá zbavit se návyků, pomáhá k odpoutání se od starých vazeb a omezení, k odpoutání i umírajících

Esence pomáhá přijímat změny a vnější vlivy, mít schopnost propojovat změny a vývoje nových etap.

Usnadní adaptaci na nové zaměstnání, na odchod do důchodu, změnu bydliště apod. Dává sílu odolávat vlivům okolí, aby se člověk nedal odradit od svých cílů, aby se nedal spoutat společenskými, rodinnými a podobnými pouty. Pomáhá odolávat svodům (př.: u puberťáků chrání před kouřením, drogami aj.).

1. ŘEPÍK – Agrimonia eupatoria


Pro ty, kteří za usměvavou tváří ukrývají své problémy, skrývají trápení a žal, utíkají k práci, alkoholu, drogám.

Tito lidé jsou neradi sami, jsou družní a společenští. V noci je mohou trápit neklidné myšlenky. Někteří lidé typu řepík uvolňují své vnitřní napětí pomocí alkoholu, drog nebo se uklidňují přejídáním.

Esence pomůže k uvolnění vnitřního napětí, pochopení relativity problémů, k nalezení radosti, získat jistotu, pohodu a vyrovnanost. Pomáhá se otevřít navenek, vyjádřit se a tím se uzdravit.

39. KRIZOVÁ ESENCE

Je složena z pěti základních esencí-


Netykavka žlázonosná – podrážděnost, netrpělivost.
Snědek okoličnatý – šok tělesný i duševní.
Slíva třešňová – strach ze ztráty sebekontroly.
Devaterník penízkovitý – panika a pocit bezmoci.
Bíla lesní réva – vrací zpět do reality.

Tato esence je jednou z nejznámějších esencí. Často lidem zachránila život před příchodem lékaře, kdy dostala tělo z energetického šoku. Při úrazech mohou použít kapky i ti, co ošetřují. Je důležité, aby byli v dané situaci vyrovnaní a klidní.
Krizová esence není však jen na tyto závažné události.
Můžeme ji použít vždy v období krize a traumatu.
Při návštěvě lékaře, které se obáváme, při hádce s partnerem, po rozchodu, při nočních můrách, v době zkoušek, pohovorů do nového zaměstnání, při nervovém zhroucení, po hádce, při šoku ze špatné zprávy, ve stavech zoufalství, před a po operaci, před a po porodu a také v těžké době, kdy ztratíme někoho ze svých blízkých.

 Všechny esence i Krizovou esenci mohou užívat lidé, zvířata i rostliny.